Tienen Hageland

www.kiwanis.be
Kiwanis
Kiwanis > sociale doelen

sociale doelen

Kiwanis Tienen Hageland spant zich als serviceclub reeds vele jaren in om, via haar sociale werking, het lot van de kansarmen uit onze regio een meer humane dimensie te geven. 

Hiervoor organiseren wij jaarlijks fundraisingactiviteiten, waarvan de opbrengst dan gebruikt wordt om aan onze sociale doelen  te spenderen.

Elke euro wordt nuttig gebruikt, en komt toe aan de minder goed bedeelden en hulpbehoevenden in onze maatschappij.

Kiwanis

© 2023 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook