Tienen Hageland

www.kiwanis.be
Kiwanis
Kiwanis > Kiwanis

Kiwanis

Kiwanis is een internationale organisatie van service clubs. Een serviceclub is een club van mensen die door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen (fundraising) en dat bijeengebrachte geld uitgeven aan goede doelen (fundspending). Er zijn meerdere servicecluborganisaties in België en in de wereld. Momenteel heeft Kiwanis International clubs in 88 landen in de wereld met in totaal circa 300.000 leden.

Kiwanis werd opgericht in 1915. 

                                   

 

doelstellingen van Kiwanis

• het stellen van menselijke en geestelijke waarden boven de materiële

• het aanmoedigen van de dagelijkse toepassing van de gulden regel: "behandel een ander zoals je zelf door hem behandeld wilt worden"

• het bevorderen van de aanvaarding en toepassing van hogere sociale, zakelijke en professionele maatstaven

• het tot stand brengen, door woord en daad, van een meer ontwikkelde, meer actieve en meer dienstvaardige maatschappij

• het vinden, langs de Kiwanis clubs om, van de weg naar duurzame vriendschap, naar onbaatzuchtige dienstverlening en naar het uitbouwen van een betere samenleving 

• het samenwerken om gezonde opvattingen en edele idealen na te streven en in stand te houden, die meer eerlijkheid, rechtvaardigheid, vaderlandsliefde en goede wil met zich meebrengen 

 

Kiwanis

© 2023 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook