Tienen Hageland

www.kiwanis.be
Kiwanis
Kiwanis > sociale doelen > fundspending

fundspending

1. Tiense projecten

Hagherock

Hagherock is een festival voor mensen met een handicap, dat wordt georganiseerd door de stichting Marguerithe-Marie Delacroix uit Tienen. Sinds 2010 sponsort Kiwanis Tienen Hageland dit festival op een structurele wijze.

Diverse kleinere projecten

- Speelpleinwerking Ruimte Tienen
- Praatcafé Dementie Tienen (tussenkomst voor organisatie activiteit bij afsluiting werkingsjaar)
- Ouderpraatgroepen & kinderatelier (tussenkomst voor organisatie kerstfeest) 
- BUSO - Mariadal Hoegaarden (tussenkomst voor aanschaf speciale beschermkledij)
- Hollewegen jogging Hoegaarden
- 't Prieeltje Tienen
- Sportraad Tienen (voor Sportweekend voor mensen met een beperking)
- G-Sport Tienen vzw
- Jeugd & Plezier vzw (voor sinterklaasfeest)
- Kankersteunpunt Tienen
- Belgische federatie tegen Kanker
- Begeleid Wonen Tienen (tussenkomst voor organisatie jaarlijkse daguitstap)
- BOM (Flora daguitstap)
- Akabe Blits (tussenkomst voor organisatie jaarlijks kamp)
- Centrum Ambulante Revalidatie Diest-Aarschot-Tienen vzw (tussenkomst voor aanschaf nieuwe PC)
- cultuursponsoring (voor aankoop boeken "Flauskes van Petàkke Spràkke")
- De Beweegreden
- Huis Ten Boogaerde Zoutleeuw

 

sociale beurs

Op zaterdag 21 september 2013 organiseerde Kiwanis Tienen Hageland, onder professionele begeleiding van Jan De Winter, een sociale beurs in de Manège in Tienen. Op deze beurs konden heel wat verantwoordelijken van diverse sociale organisaties in Tienen met mekaar kennis maken, en elkaars werking voorstellen. Tevens werden via interactieve workshops een aantal interessante sociale thema's uitgediept. Het vervolgtraject van deze sociale beurs wordt verder opgevolgd door een aantal leden van Kiwanis Tienen Hageland.

schoenenactie

Honderden paren nieuwe kinderschoenen worden ingezameld en opgekocht bij Belgische en buitenlandse schoenfabricanten en handelaars, om zo via Tiense sociale organisaties verdeeld te worden onder de kansarme kinderen. De eerste schoenenactie vond plaats in het najaar 2013, toen meer dan 400 paar nieuwe schoenen konden worden verdeeld. In maart en april 2015 volgde de tweede schoenenactie. Honderden paar nieuwe schoenen werden bijeengebracht om te verdelen via BOM, Erm in Erm, CKG De Stap in Genk, Wereld vrouwen Zoutleeuw en Wommersom. Deze actie blijft doorlopen.

 2. Projecten district België-Luxembourg

Special Olympics Belgium

In 1968 werd met de steun van de Joseph P. Kennedy Jr. Foundation Special Olympics opgericht. Dit organiseert om de 4 jaar, net zoals de Olympische Spelen, de Wereld Zomer en Winterspelen, en dit voor atleten met een verstandelijke handicap. SOB of Special Olympics Belgium bestaat sinds 1979 en telt 12.000 actieve leden. Het organiseert jaarlijks, afwisselend in Vlaanderen, Brussel en Wallonië de Spelen in België, en om de 4 jaar hebben we dan de European Summer Games. , die in 2014 doorgingen in Antwerpen. Kiwanis Tienen Hageland steunt SOB zowel logistiek als financiëel.

 3. Mondiale projecten

Sinds enkele jaren loopt het project Eliminate in partnerschap met Unicef. Dit project heeft als bedoeling om wereldwijd heel veel geld in te zamelen (110 mio $), maar dan ook met de ambitieuse doelstelling om de vreselijke ziekte tetanus bij moeders en pasgeborenen of MNT (maternale en neonatale tetanus) volledig uit de wereld te bannen. Kiwanis Tienen Hageland wil hier ook graag zijn steentje bijdragen.

Ook het project Kiwanis School Kinshasa - SOS Kinderdorpen wordt door kiwanis Tienen Hageland mee ondersteund.

Kiwanis

© 2022 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook