Hasselt de Langeman

www.kiwanis.be
Kiwanis
Kiwanis > Nieuws

Nieuws

Kiwanis Hasselt de Langeman tegen Corona en voor de kinderen…


Kiwanis Hasselt de Langeman tegen Corona en voor de kinderen…

“It’s all about the kids” is onze leuze.

Kiwanis staat ten dienste van de kinderen.

Er is op dit ogenblik een grote digitale kloof in het basisonderwijs waardoor niet alle kinderen thuis een laptop hebben. En dat is nodig als de scholen na de Paasvakantie nieuwe leerstof willen aanbrengen. 

Kiwanis Hasselt de Langeman zamelde reeds heel wat laptops in en kon al 30 stuks aan KT Scholengroep te Hasselt overhandigen. 

De zeven KT-scholen werken de laatste jaren bijzonder intensief aan een nieuw beleidsplan vanuit het besef van een snel wijzigende maatschappij. Ze willen de kinderen voorbereiden op het omgaan met de vele veranderingen. De scholengroep ziet het als haar uitdaging om nieuwe trends en noden in de samenleving te blijven verkennen en te integreren. In hun missie staan drie sporen centraal: talentontwikkeling, bezieling én ervaringsgericht onderwijs. Vanuit die drie sporen inspireren en belichten ze de volgende jaren hun klas- en schoolpraktijk.

Nog een dringende oproep naar meer laptops.

We zijn er nog niet, dus doen we graag nog een oproep naar iedereen die ons kan helpen. Heb je nog een laptop op overschot, neem dan contact op met Jo Geebelen, voorzitter van de sociale commissie van onze Club, p.a. Carnegielaan 19, 3500 Hasselt, GSM 0497 630 667. 

Wij van Kiwanis Hasselt de Langeman én de kinderen danken u alvast.


Kiwanis

© 2024 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook