Hasselt de Langeman

www.kiwanis.be
Kiwanis
Kiwanis > Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Kiwanis Hasselt de Langeman hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Kiwanis Hasselt de Langeman garandeert dat

  • Uw persoonsgegevens enkel ingezameld en verwerkt worden om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren 
  •  De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot de beoogde doelstelling 
  •  De verzamelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt nooit aan derden doorgegeven tenzij wij er wettelijk toe verplicht zijn. 
  •  U hebt het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens en ze te laten wijzigen of verwijderen uit onze bestanden. Alle inlichtingen en verzoeken kunt u sturen naar daniel.cuypers@telenet.be

Ingeval u niet tevreden bent over de manier waarop met uw gegevens wordt omgegaan, kan u ook een klacht neerleggen bij de toezichthouder. Deze kan u contacteren op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/


De kantoren van de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn iedere werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak:

Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be


Indien u telefonisch contact wil opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit kan dat op:

Maandag en donderdag: 13u00 tot 16u30
Dinsdag: 08u30 tot 12u00 - 13u00 tot 16u30
Woensdag en vrijdag: 08u30 tot 12u00

Tevens wordt, in dit verband, op de website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer wordt opgeslagen. Uiteraard geldt ook ten aanzien van cookies dat de Kiwanis Hasselt de Langeman de hieruit verkregen gegevens niet zal gebruiken om u persoonlijk te identificeren.

U hoeft onze cookies niet te aanvaarden en u kunt uw browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet aanvaard worden.

 

Kiwanis

© 2023 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook