Hasselt de Langeman

www.kiwanis.be
Kiwanis
Kiwanis > Sociale doelen 2018 - 2019

Sociale doelen 2018 - 2019

Kiwanis Hasselt de Langeman:

Ook in 2018-2019 weer voor meer dan € 20.000  steun aan diverse organisaties met sociale doeleinden!

Kiwanis Hasselt de Langeman werd opgericht op 14 mei 1974 en vierde dit jaar haar 45ste bestaan.

Kiwanis Hasselt de Langeman maakt deel uit van Kiwanis International, een wereldwijde vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de medemens en in het bijzonder voor kinderen.

Binnen onze club zetten wij ons vol enthousiasme in om fondsen te werven .  Het jaarlijks mosselsouper, waarbij we circa 700 sympathisanten verwelkomen en verwennen is de belangrijkste activiteit die wij organiseren om steun te kunnen geven aan het goede doel.

Daarnaast houden wij een jaarlijkse "Hasseltse speculaasactie" die ieder jaar  een groot succes is.

Dit jaar werd er bijzondere aandacht gegeven aan het beoordelen van de sociale projecten vooraleer zij geselecteerd werden om in aanmerking te komen voor onze steun. Onze prioriteit  ging dit jaar uit naar projecten van organisaties waar hoofdzakelijk woonzorg benadrukt werd en dit in de ruime betekenis van het woord.

Zo steunen wij dit jaar voornamelijk vier innoverende projecten in woonzorg , namelijk : Toermalien te Genk, Covida  (voorheen Tevona) te Hasselt, Volkstehuis en Intesa, beide te Hasselt.

Daarnaast konden ook een aantal andere organisaties op onze steun rekenen.

Hieronder volgt een toelichting van de activiteiten van de organisaties die wij steunden.

 

Toermalien Genk

Toermalijn versterkt de innerlijke energie, verdrijft angst en verdriet, geeft vriendschap en levensvreugde, houdt de ziel jeugdig. De afdelingen zijn genoemd naar kleuren die je terugvindt in de Toermalijn. Toermalien biedt aan 264 zorgbehoevende bewoners plaats.

Hier zorgden wij mee aan de aankoop van een Omi Vista Mobii (verplaatsbaar projectiesysteem). 

http://www.zoggenk.be/nl/diensten/toermalien

https://www.actiefbewegen.be/omivista-mobii/

 Steunbedrag: 5500€

 

COVIDA (voorheen Tevona) Hasselt

Covida ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking.

Zij maken hiertoe fundamentele keuzes:
       • de keuze voor een eigentijdse christelijke identiteit
       • de keuze voor het systeemdenken als referentiekader
In beide staan de waarde van elke mens en zijn verbondenheid met anderen centraal. Mensen gedragen zich in onderlinge wisselwerking. In die zin is een beperking niet enkel een kenmerk van de persoon op zich, maar wel het gevolg van een samenspel tussen persoonsfactoren en omgevingsinvloeden.

Covida ondersteunt jaarlijks onze mosseldag. Een voltallig team komt ons een hele dag helpen in de keuken. Wij willen onze erkentelijkheid hiervoor dan ook laten blijken door onze steun.

Tevens organiseerden enkele leden van onze club een BBQ wedstrijd, waarbij het vlees (circa 300 stuks, goed voor 100 personen), geschonken werd aan Covida.

https://www.covida.be/

Steunbedrag: 3000€ + BBQ-vlees voor 100 personen

                                                              

 

Volkstehuis Hasselt

Een plaats van ontmoeting voor "gewone" Hasselaren, voor de buurtbewoners, mensen die het moeilijk hebben en dreigen aan de rand van de samenleving te verzeilen, mensen die eenzaam zijn of dreigen in de vereenzaming te vallen. Ter versterking van de sociale cohesie in het centrum van Hasselt.

Hier gaven wij steun voor de kosten van het onderhoud en de renovatie van de kamers en de gemeenschappelijk ruimte.

http://www.volkstehuis.be/

Steunbedrag: 2540€

 

Intesa Hasselt

De Meidoorn, dat is zorgeloos leven in een huiselijke sfeer. Elke bewoner van de Meidoorn heeft zijn eigen kamer, terwijl een gemeenschappelijke eet- en ontspanningsruimte voor verbondenheid zorgt.  Dankzij aanpassingen op maat slagen de bewoners erin om met hun fysieke beperking zo zelfstandig mogelijk te leven. Altijd een professionele helpende hand in de buurt, 7 dagen op 7, dag en nacht.

Hier gaan we zelf de handen uit de mouwen steken ter gelegenheid van onze  jaarlijkse Kiwanis-One-Day-actie. Wij gaan zelf zorgen voor de uitbouw van een extra woongelegenheid.

 

http://www.intesa.be/

Steunbedrag: 4000€

 

HSF Hasselt

Het doel van het Hasselt Service Fonds is om financiële hulp te bieden aan individuele hulpbehoevenden uit Hasselt die bij de bestaande hulporganisaties uit de boot zijn gevallen.

Project "De Brooddoos"

richt zich specifiek naar KIND-armoede in Hasselt, en is een project dat in 2018 ontwikkeld werd en in het werkjaar 2019 werd opgestart.     

Wat is de BROODDOOS?

In samenspraak met verschillende instanties (onderwijs, stad) hebben we op dit ogenblik 2 Hasseltse scholen uitgekozen, één van elk net (Vrij  en Gemeenschapsonderwijs).
In deze Hasseltse scholen wordt aan een leerkracht - kleuterklas en 1ste studiejaar - een jaarbudget toegekend van € 500, vrij te besteden maar wel doelgericht naar leerlingen, die bepaalde primaire behoeften (eten, middagmaal, kleding, schoolgerief, ...) niet hebben door een tekort aan financiële middelen van de ouders.

http://hasseltservicefonds.be/

Steunbedrag: 1000€

 

Eliminate

Bijdrage aan het internationaal KIWANIS-project met de bedoeling om tetanus bij vrouwen en kinderen uit te roeien in de 3de wereld. Men streeft naar wereldwijd 110.000.000 $. Streefcijfer voor België is 1.850.000 $ . Er werd reeds 1.250.000 $ verzameld.

Meer info op http://www.kiwanis.be/eliminate

Steunbedrag: 1500€

 

´n Witte Roos

kosteloze nazorg en ondersteuning voor kankerpatiënten in 3 Limburgse ziekenhuizen. Het gaat vooral om herbalanceringsmassages die door professioneel opgeleiden worden verleend aan 3000 patiënten per jaar.

Meer info op https://www.kankerenmassage.be/

Steunbedrag: 750€

 

Sweet Children’s Hope Foundation

De Sweet Children’s Hope Foundation steunt de bouw van een weeshuis voor 40 kinderen  in Kenia. Zij rekent hiervoor op mensen die de noden op het Afrikaanse continent goed kennen. Hun droom vandaag is de kinderen van Kenia een betere toekomst te bieden.

https://sweetchildrenshopefoundation.com/

Steunbedrag: 750€

 

Special Olympics Belgium

Jaarlijks is KIWANIS een van de hoofdsponsors van SOB (Special Olympics Belgium). De internationale olympische beweging biedt aan personen met een verstandelijke handicap de mogelijkheid om een aangepaste sport te beoefenen.

Vele van onze leden zijn ook actief aanwezig tijdens deze SOB-dagen. kiwanis.be/sob

http://www.kiwanis.be/sob?keyword=sob

Steunbedrag: 600€

 

Teleonthaal Limburg

Dit is voor ons een jaarlijks terugkomend project. Dit jaar was er nog steeds extra geld nodig voor een nieuwe telefooncentrale met een detectie systeem om kwaadmoedige oproepers te kunnen blokkeren. Zij geven online en telefonisch opvang en ondersteuning aan hulpbehoevenden.

https://www.tele-onthaal.be/over-tele-onthaal/limburg

Steunbedrag: 500€

 

Huis Erika Thijs

Het Huis Erika Thijs is een open huis voor mensen met kanker, hun familie en vrienden.
Vrijwilligers bieden er een luisterend oor voor angst, pijn en verdriet en schenken persoonlijke aandacht aan onzekerheid, zorgen en twijfel.
Alles draait om 'care' (zorg), er wordt dus geen medische assistentie verleend !
De opvang gebeurt door vrijwilligers: de gastvrouwen, en gastheren. Deze vrijwilligers zijn erg gemotiveerde mensen die een degelijke opleiding achter de rug hebben. Zij worden op hun beurt begeleid en gecoacht door professionele hulpverleners. De vrijwilligers zorgen voor de individuele begeleiding van de gasten.

Meer info op https://www.huiserikathijs.be

Steunbedrag: 500€

 

Sint-Vincentius

Kuringen 't Gebaar, Herk-de-Stad en Hoeselt

Steun geven aan Sint-Vincentius staat synoniem voor steun geven aan mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. Wij steunen deze actie elk jaar financieel

https://vincentiuskuringen.be/kadosjapoo-1.html

https://www.huizesintvincentius.be/

Sint-Vincentius-Hoeselt

Steunbedrag: 3x 400€

 

Compleet Kerst

Jaarlijks worden er door de stad Hasselt, Hasselaren uitgenodigd die zich eenzaam voelen of die het financieel moeilijk hebben. Zo kunnen zij ook genieten van een eenvoudige kerstmaaltijd in het CC Hasselt. De bediening wordt door vele sympathisanten gedaan waaronder een groot aantal leden van Kiwanis Hasselt de Langeman.  Bovenop de fysieke hulp die wij er verleenden, is ook nog een bedrag betaald aan de stad Hasselt, zodat dit event kon plaatsvinden.

Steunbedrag: 250€

Kiwanis

© 2024 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook