Vilvoorde

www.kiwanis.be
Kiwanis
Kiwanis > Kiwanis Vilvoorde Noordrand VZW > Kiwanis Organisatie

Kiwanis Organisatie

Kiwanis is een filosofie, gebaseerd op een aantal van de kernwaarden die de basis van onze beweging vormen en dat onderscheidt ons van alle andere verenigingen! Deze kernwaarden werden 100 jaar geleden geschreven en zijn nu in de wereld waarin we leven, actueler dan ooit.

De 6 doelstellingen van Kiwanis

  1. Het stellen van menselijke en geestelijke waarden boven de materiële.
  2. Het aanmoedigen van de dagelijkse toepassing van de « Gulden regel » in alle menselijke relaties. “Behandel een ander zoals jezelf door hem behandeld wil worden”
  3. Het bevorderen van de aanvaarding en toepassing van hogere sociale, zakelijke en professionele maatstaven.
  4. Het tot stand brengen, door woord en daad, van een meer ontwikkelde, meer actieve en meer dienstvaardige maatschappij.
  5. Het vinden, langs de Kiwanis clubs om, van de weg naar duurzame vriendschap, naar onbaatzuchtige dienstverlening en naar het uitbouwen van een betere samenleving.
  6. Het samenwerken om gezonde opvattingen en edele idealen na te streven en in stand te houden, die meer eerlijkheid, rechtvaardigheid, vaderlandsliefde en goede wil met zich meebrengen.

Meer info over onze organisatie vind je op http://www.kiwanis.be/

Kiwanis

© 2023 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis - Vilvoorde Kiwanis volgen:

Facebook