Torhout Houtland

www.kiwanis.be
Kiwanis
Kiwanis > Onze Club

Onze Club

Het onstaan ...

Het begon allemaal met die eerste MEETING op 28 september 1982, in een woning in de Karel De Goedelaan, waar Guy Depondt en Fernand Vandamme de koppen bij mekaar staken en het plan opvatten in het Torhoutse Houtland een Kiwanisclub op te richten.
Al vlug vonden ze een aantal spitsbroeders, in de persoon van Antoon Dewandeler, Alex Vermeersch, Geert Vlaemynck en Jan Goethals. Met vereende krachten begonnen ze aan de weg te timmeren en tegen einde november 1982 hadden ze er al negen nieuwe krachten bij.

Hoe ging dat dan verder eigenlijk in zijn werk ? Wel, stel je even voor : 'je bent jong en je wil wat'. En plots kom je in contact met een mooie verschijning en je neemt haar een eerste keer mee uit. Bij Kiwanis noemen ze dat dan een FORMATIE. Na een tijdje zie je het samen wel echt zitten en er volgt zowaar een verloving. Bij Kiwanis noemen ze dat dan een ORGANISATIE. Voor je het goed en wel beseft ben je er zelfs mee getrouwd en bij Kiwanis noemen ze dat CHARTEREN.

Zo verging het ook onze jonge oprichters van weleer. Op 9 december 1982 bekwamen ze het Certificaat van Formatie, dat op 12 januari 1983 plechtig werd overhandigd. In november 1983 dienden ze een aanvraag in voor de officiële Organisatie, die werd bekomen op 31 december 1983 en officieel werd overhandigd op 24 januari 1984.
De weg naar het Charter lag nu wijd open en de ondertussen 22 leden werden deskundig begeleid door Peterclubs KI Brugge en KI Veurne. Uiteindelijk zou op 22 september 1984, in het kader van een groots opgezet Charter-weekend, de officiële Charter worden overhandigd ... en was de geboorte van Kiwanis Torhout-Houtland, de 11de club van de Divisie West-Vlaanderen, een feit.

Na de oprichting ...

Nu ja, trouwen is één zaak ... getrouwd blijven een andere. Er moet geld in het laatje komen en daar toonden onze pioniers zich al zeer bedreven in.
Voor de eerste 'grote' activiteit, een TAPTOE met 8 Internationale show- en drumbands, waren de verwachtingen wellicht wat te hoog gesteld, maar wat wil je ... je bent nog jong en onervaren en je kon er uiteindelijk alleen maar uit leren.

Ze gooiden het derhalve over een andere, dit keer succesvolle, boeg : het LENTEFEEST. Het zou een feest worden dat met de jaren zou uitgroeien tot een begrip ver buiten de Houtlandse grenzen ... En wat blijkt : het is en blijft uitgegroeid één van de peilers waarop elk werkjaar wordt gesteund om datgene te doen waarvoor we uiteindelijk de Kiwanisclub hadden opgericht : 'het helpen van mensen in nood, het bijspringen bij instellingen en organisaties, die om uiteenlopende redenen het heel hard nodig hebben en op niets of niemand anders kunnen terugvallen.

Naarmate het vorderen van de jaren, zagen nog andere belangrijke activiteiten het levenslicht, die ook hun noodzakelijke duit in het zakje brachten. Zo werd begin de jaren 90, onder impuls van een enthousiaste Joris Senaeve, de KROEGENTOCHT georganiseerd. Zo'n 1500 'kroegengangers' zouden jaarlijks meegenieten, en hun bijdrage leveren aan de sociale acties van Kiwanis Torhout. Verder organiseerde de club ook vele optredens met GEERT HOSTE, was er op cultureel vlak een bijzonder hoogstaand tweejaarlijks PIANOCONCOURS, en ook onze jaarlijkse CHAMPAGNEVERKOOP houdt onze leden wel even bezig.

De laatste jaren zijn we uitermate bedrijvig in het mee organiseren van de KERSTMARKT in Torhout. Sinds verleden jaar organiseren we op dezelfde dag eveneens een heuse Kerstwandeling.

Onder het voorzitterschap van Philippe Desmet heeft Kiwanis Torhout zijn eigen bier op de markt gebracht: de 'Kletse Muus'.

Al deze activiteiten, en er volgen er ongetwijfeld nog vele nieuwe, zorgen ervoor dat er voldoende geld in onze kas komt, om aan alle echte noden in onze regio te kunnen voldoen ... en dat zijn er heel wat !

Kiwanis

© 2022 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook