Zaventem Airport

www.kiwanis.be
leden2
Kiwanis > Onze Sociale Doelen

Onze Sociale Doelen

 AKABE is net als de kapoenen of de givers een tak binnen een scoutsgroep. AKABE is dus helemaal scouts, maar dan net dat tikkeltje anders. Het is de scoutswerking voor kinderen en jongeren met een handicap. Met onze nieuwe AKABE tak wil Scouts Zaventem deze jongeren de kans geven om net als andere kinderen van zondag de leukste weekdag te maken.

Leeftijd: Van 6j tot 26j

Wanneer: Elke zondag van 14u00 tot 17u30

Waar: Openen op het marktplein, sluiten aan de lokalen

In het Koninklijk Instituut Woluwe willen we met een hart voor kinderen en jongeren, op een respectvolle en professionele manier, het welbevinden bevorderen van kinderen en jongeren met een gehoorsstoornis, een taalstoornis, een autismespectrum stoornis, met een visuele beperking, of een gedrags– en emotionele stoornis.

Bij ons staat het kind, de jongere centraal. We willen luisteren naar zijn vraag en samen met hem een realistisch toekomstperspectief opbouwen die tot maximale zelfontplooiing leidt. Dit willen we realiseren in dialoog met de ouders en andere betrokkenen maar ook in dialoogmet de bredere samenleving.

We willen een gemeenschap vormen waarin kinderen, jongeren, ouders en personeel tot zinvolle en zingevende relaties kunnen komen. We willen dit bekomen door via een open communicatie de betrokkenheid van allen hoog te houden.

Door jarenlang met deze kinderen en jongeren te werken heeft ons personeel heel wat kennis en ervaring opgebouwd. Deze kennis en ervaring willen we uitdragen en delen met anderen.

In 2010 zijn wij, Kiwaniërs, van start gegaan met het Eliminate-project. Een project dat een positieve verandering betekent voor jonge moeders en hun pasgeboren baby’s.

Vandaag constateren we dat het Eliminate-project werkt! Wereldwijd hebben Kiwaniërs het Eliminate-project ter harte genomen en zijn we er in geslaagd reeds heel wat gelden in te zamelen ter financiering van de door UNICEF georganiseerde vaccinatiecampagnes bij jonge vrouwen en hun pasgeboren baby’s. Sinds wij, Kiwaniërs, onze schouders onder het project hebben gezet zijn 17 landen MNT-vrij (MNT : Maternale en Neonatale Tetanus) verklaard. Een land wordt MNT-vrij verklaard zodra er minder dan 1 (één) tetanusbesmetting wordt vastgesteld per 1.000 levend geboren baby’s. Er zijn nog 21 landen te gaan. Op de site www.TheEliminateProject.org kan iedereen dit zelf en in zijn moedertaal (rechtsboven de gewenste taal aanklikken) van dag tot dag opvolgen.

Bij de aanvang van de campagne in 2010 is berekend dat er 474,20 USdollar per actief Kiwanislid wereldwijd nodig is opdat de wereld MNT-vrij zou kunnen worden. Daarmee redden, beschermen we minimaal 264 levens per Kiwanislid !

Ons district heeft zich geëngageerd om haar deel te doen en 1.950.000,- USDollar in te zamelen en dus minimaal 1.083.333 levens te redden/ te beschermen.

Momenteel hebben we reeds ongeveer 1.200.000,- USD ingezameld. Ongeveer 90% van alle Belgische en Luxemburgse clubs nemen deel. Waarvoor hartelijk dank. We streven naar een 100% participatie.

Indien alle clubs van ons district de komende 4 jaar ELIMINATE verder steunen zoals we in het verleden hebben gedaan zullen wij onze district-belofte kunnen waar maken.

Wij zijn een centrum dat hulp biedt aan kinderen met leermoeilijkheden.

Ons team van universitair opgeleide orthopedagogen zorgt voor de begeleiding.

Wij werken samen met de ouders, de school en het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Daarnaast eveneens met andere betrokken instanties zoals bijvoorbeeld de huisarts,logopedist, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, ….

Dolm richt zich tot alle kinderen en jongeren met leermoeilijkheden ongeacht hun sociale status.

Na individueel onderzoek volgt, indien nodig, een begeleiding op maat van het kind.

Het tariefvan de begeleiding wordt bepaald door het nettogezinsinkomen.

Zo bieden wij ook de sociaal zwakkeren uit onze maatschappij gelijke onderwijskansen

 

 

  • KUSS ZELLIK

Vrijetijdswerking voor personen met een beperking:

- clubs: KUSS (voor kinderen: knutselen, snoezelen, uitstapjes, zomerkamp, enz.), ZJOEF (voor jongeren: knutselen, snoezelen, uitstapjes, zomerkamp, enz.) speelpleinwerking, skivakantie, PASS (personen met autismespectrumstoornis), JONASS (jongeren met autismespectrumstoornis), drie zomervakanties (binnen-en buitenland), DE FILOSOFEN (voor volwassenen: yoga en andere activiteiten)

- snoezelruimte: ballenbad, muziekhoek, voelwand, groot verwarmde waterbed met oplichtende draden, hangstoel met rustige achtergrondmuziek, enz.

- individuele trajectbegeleiding: samen zoeken naar een vrijetijdsactiviteit binnen een specifieke doelgroep, een inclusiegroep, enz.

- snoezelen aan huis: huur van snoezelkoffers om thuis te snoezelen

 

  • Voedselverdeelpunt De Zoekmand in Zaventem

De VZW 'Zoekmand' en het OCMW van Zaventem organiseren sinds jaren een voedselbedeling voor de minder begoeden

 

 

Aanmelden voor leden:

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?

Kiwanis

© 2023 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis - Zaventem Airport Kiwanis volgen:

Facebook