Belgium-Luxembourg

NL
Kiwanis
Kiwanis > Kiwanis > Woord van de Gouverneur: lockdown 22/5

Woord van de Gouverneur: lockdown 22/5

Beste Kiwanisvriendinnen, Beste Kiwanisvrienden,

Bij het schrijven van deze regels wordt er eindelijk werk gemaakt van het loslaten van de lockdown.

Nog niet in de mate dat wij ons kunnen terug vinden op een gezellige manier rond de tafel. Maar we kunnen al wel wat beter ademhalen achter ons mondmasker.
Het ergste is voorbij, laat ons de vingers kruisen en onze mouwen opstropen.

Maar bovenal wil u hartelijk danken , ook in naam van alle kinderen die u geholpen hebt.
U bent formidabel geweest in deze tegenspoed met toepassing van onze gouden regel: doe voor een ander wat je zou willen dat hij voor je doet.
U bent vatbaar geweest voor initiatieven, inventief waar het nodig was, altijd vrijgevig, innoverend geweest met een luisterend oor. U hebt haast vijfhonderd pc’s verdeeld in alle hoeken van het District, mondmaskers en klein medisch materiaal geschonken, snoepgoed en spelen, voedingsmiddelen en producten voor een basis hygiëne... U hebt met de glimlach en onverdroten uw solidariteit getoond.

Ik houd er evenzeer aan het verdriet te delen met diegenen die een familie- of clublid verloren hebben, en niet alleen in mijn naam maar ook in dat van het Uitvoerend Bureau van het District mijn oprechte droefheid uit te drukken aan al diegenen die iemand van hun nabijheid hebben zien gaan zonder afscheid te kunnen nemen.   Ik wens een spoedig en volledig herstel aan diegenen die getroffen werden door de ziekte en ze met vallen en opstaan doorstaan hebben. We vergeten hen niet; ook zij hebben onze morele steun nodig.

De maatregelen werden inderdaad versoepeld. Maar nogmaals, ik vraag u de richtlijnen van “social distancing” nauwgezet na te leven teneinde te kunnen hopen op maatregelen die dermate verder versoepeld worden zodat we, zeer spoedig, opnieuw fysisch kunnen vergaderen hetgeen we allen zo missen. Als het ons toegelaten wordt kunnen we misschien in de zomer een paar statutaire vergaderingen plannen in de tuin of op een terras en aldus beraadslagen over dringende sociale hulp of nieuwe fundraising acties op het getouw zetten voor de kinderen. Crisissituaties zijn altijd een motor van vooruitgang geweest.

Ons Congres
Momenteel is ons Belux Congres behouden op de datum van 26 september. Niettemin blijft het mogelijk dat wij, in functie van de evolutie van het Covid en de maatregelen genomen door onze regeringen, genoodzaakt worden dit zonder meer te schrappen. Wij volgen de situatie dag op dag teneinde onmiddellijk te kunnen beslissen. Uw Lt-Gouverneurs zullen er onmiddellijk over ingelicht worden en zullen u alle nuttige informatie overmaken. Aarzel niet hen uw mening spoedig over te maken.

De rest van de wereld
Vergeten we niet dat de rest van de wereld tracht verder te leven en dat de overkomen urgentie in onze contreien ons niet toelaat hen in de steek te laten. Indien u problemen ondervindt met het stellen van prioriteiten inzake dringende toestanden aangaande de kinderen in de wereld, vergeet dan niet:

  • dat er bij Kiwanis International een “Children’s Fund” bestaat die tussenkomt waar het nodig is en overal in de wereld. Raadpleeg terzake de Facebook pagina en klik op “doneren”.
  • dat de europese Federatie van Kiwanis het project “Happy Child” steunt, die het mogelijk maakt dat Syrische kinderen, slachtoffer van de oorlog, een dak boven hun hoofd krijgen, te eten krijgen evenals een valabele opvoeding in hun land.

Het is belangrijk dat we deze initiatieven verder blijven steunen in deze moeilijke tijden om aan alle kinderen dat minimum te waarborgen dat ze rechtmatig van het leven mogen verwachten.

De kinderen hebben meer dan ooit Kiwanis nodig
It’s all about the kids and IT’S TIME TO ACT !

Marie-Jeanne Vandenberghe
Gouverneur Belux 2019-2020

Kiwanis

© 2020 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook