Belgium-Luxembourg

NL
Verzekeringen
Kiwanis > Commissies > Verzekeringen

Verzekeringen

Lichamelijke Ongevallen (LO/PO)

Overzicht
Algemene voorwaarden 
Bijvoegsel 06
Bijvoegsel 19
Schade-aangifteformulier
Medisch attest
 
Facultatieve uitbreiding 'Special Events" *
* formulier invullen en opsturen naar Raymond Leisten; dekking wordt verleend na ondertekening van het verzekeringsattest door de verzekeringsmaatschappij met berekning van een premie per persoon en per dag (te betalen door de vragende club).
Algemene voorwaarden 'Special Events'
 

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Overzicht
Bijzondere voorwaarden
Algemene voorwaarden
BA - Bijvoegsel 05
BA - Bijvoegsel 07
BA - Bijvoegsel 10
BA - Bijvoegsel 16
BA - Bijvoegsel 17
BA - Bijvoegsel 18

Schade-aangifteformulier

Commissie Verzkeringen

Contact

Raymond Leisten

Mail: info-ova@skynet.be

GSM 0476 85 16 46
Tel.: +32 (0) 87 74 04 64
Fax: +32 (0) 87 74 24 52

OPTI VPS sprl - FSMA 63786A,
onderneming n° 0863.471.135

Herbesthaler Strasse 38, 4700 B-Eupen

Kiwanis Belgium-Luxembourg

© 2017 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook