Torhout Houtland

www.kiwanis.be
Kiwanis
Kiwanis > Kiwanis > Idealen

Idealen

De KIWANISCLUBS vormen de eigenlijke basis van de Kiwanisstructuur.
De Kiwanisclub is een open ontmoetingsplaats, waar hechte vriendschapsbanden kunnen gesmeed worden. Tijdens de vergaderingen wordt bestist welke concrete acties de club zal verwezenlijken en hoe men die zal financieren.
Alle leden van de Club verkiezen ieder jaar hun Voorzitter en hun Directeurs. Elk Kiwanislid kan een nieuw lid voorstellen en het Peterschap op zich nemen van die persoon, die volgens hem dezelfde doelstellingen en idealen nastreeft.

Kiwanis International heeft 6 doelstellingen die als handleiding dienen voor iedere Kiwaniër in al zijn activiteiten, over de hele wereld.

  1. Het stellen van menselijke en geestelijke waarden boven de materiële.
  2. Het aanmoedigen van de dagelijkse toepassing van de 'Gulden regel' in alle menselijke relaties. "Behandel een ander zoals jezelf door hem behandeld wil worden"
  3. Het bevorderen van de aanvaarding en toepassing van hogere sociale, zakelijke en professionele maatstaven.
  4. Het tot stand brengen, door woord en daad, van een meer ontwikkelde, meer actieve en meer dienstvaardige maatschappij.
  5. Het vinden, langs de Kiwanis clubs om, van de weg naar duurzame vriendschap, naar onbaatzuchtige dienstverlening en naar het uitbouwen van een betere samenleving.
  6. Het samenwerken om gezonde opvattingen en edele idealen na te streven en in stand te houden, die meer eerlijkheid, rechtvaardigheid, vaderlandsliefde en goede wil met zich brengen.

Aanmelden voor leden:

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?

Kiwanis

© 2023 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook