Belgium-Luxembourg

NL
Kiwanis
Kiwanis > Commissies > Statuten en Reglementen

Statuten en Reglementen

De Commissie Statuten en Reglementen ziet toe op de juiste interpretatie en de correcte toepassing van de statuten en het huishoudelijk reglement van ons District. Zij staat dienaangaande de Gouverneur bij in de uitoefening van zijn of haar taak, en is belast met het:

  • opstellen en onderzoeken van voorstellen tot wijziging van de statuten en reglementen;
  • onderzoeken van geschillen die voor arbitrage aan de Gouverneur worden voorgelegd;  
  • verstrekken van advies over vragen om inlichtingen in verband met de statuten of het huishoudelijk reglement.

Meer info

Een lid van de commissie contacteren?

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:
Michel Vermeire
(Sint Niklaas Waasland v.z.w.)
+32 (0)3 776 32 84 )
+32 (0)475 25 67 86 (GSM)

Juridisch advies – Regio 1:

Juridisch advie -  Regio 2:

 VZW Kiwanis Belux:

Kiwanis Belgium-Luxembourg

© 2017 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook