Belgium-Luxembourg

NL
Bandeau SOB
Kiwanis > Projecten > Special Olympics Belgium

SOB Special Olympic Belgium

Met een verstandelijke handicap toch atleet!

Special Olympics is een mondiale organisatie met als doel de integratie van mentaal gehandicapten via de sport te bevordering. Bovendien geeft het de kans aan deze mensen om zichzelf te leren beheersen en te overstijgen dankzij een verplichte training doorheen het ganse jaar.

Special Olympics Belgium (zie de website www.specialolympics.be) organiseert ieder jaar verschillende wedstrijden en bijeenkomsten met als hoogtepunt de nationale spelen, die traditioneel  in het Hemelvaartsweekend plaatsvinden.

Dit jaar hebben de 36ste spelen van 4 tot 7 mei in La Louvière plaats

Meer dan 3.300 mentaal gehandicapte atleten zijn reeds maanden bezig met de voorbereiding. Ze trainen dagelijks en verheugen zich nu al op hun deelname aan de wedstrijden en op het feestelijke weekend.  

We verwachten heel veel Kiwaniërs tijdens de spelen én vooral bij de openingsceremonie, op woensdagavond vanaf 20u tot 22 u op de grote markt van La Louvière en/of op de  sluitingsceremonie op Louvexpo, op zaterdagmiddag van 16u tot 18u. U kan er het échte geluk van de deelnemende atleten zien en hen ook  uw steun te betuigen.

Kiwanis en Special Olympics Belgium: al een lange geschiedenis

Vanaf de start in 1979 heeft Special Olympics Belgium op de steun en de hulp van Kiwaniërs kunnen rekenen, zowel via vrijwilligerswerk als door financiële steun  en sponsoring.  Enkele vrienden Kiwaniërs hebben de vzw Actie & Deelname opgericht die als doel de goede relatie  tussen Special Olympics Belgium  en ons district  verder te zetten en te versterken.

De vzw Actie & Deelname bestaat uit een vertegenwoordiger van elke divisie en een vertegenwoor-diger van  Special Olympics Belgium.  Via deze vzw kunnen  alle Kiwaniërs van het district hun steun  verlenen aan de spelen: “Kiwanis voor Special Olympics”.

Kiwanis'Gold Sponsor' van de nationale spelen

Dankzij de inzet van de leden van Actie & Deelname en met de steun van de clubs en van het district levert  Kiwanis BeLux een zeer belangrijke bijdrage aan Special Olympics Belgium: Kiwanis is ‘Gold Sponsor’.

Concreet steunt van Kiwanis (via Actie&Deelname) jaarlijkse de spelen op drie vlakken: vrijwilligers, Kiwanisvillage(s) en directe financiële steun.  Daarnaast steunen individuele clubs nog lokale sportclubs voor mentaal gehandicapten.

Voor de spelen in 2015 vertaalde zich dat in :

  • Ongeveer 500 dagen vrijwilligerswerk (van de  5.000 nodig voor de spelen );
  • Ongeveer 51.000 euro opbrengst van de Kiwanisvillages, integraal gestort op Special Olympics Belgium ;
  • Ongeveer 42.500 euro ingezameld bij de  clubs.

In totaal hebben 118 van de 197 clubs actief deelgenomen aan Special Olympics Belgium 2015.

Dank aan de Kiwaniërs en aan de clubs die meegeholpen hebben en wiens steun door de gehandicapten en Special Olympics Belgium heel sterk gewaardeerd wordt.

Jacques Lempereur
Voorzitter 'Actie en Deelname'

La Louvière, 2016

SOB in een nutshell

In België leven 160.00 mensen met een verstandelijke beperking. Een Belg op 70. En als we denken aan familie en vrienden, het is niet minder dan een miljoen mensen in direct contact met een handicap.

Voor de spelen in 2015 vertaalde zich dat in :

  • Ongeveer 500 dagen vrijwilligerswerk (van de  5.000 nodig voor de spelen );
  • Ongeveer 51.000 euro opbrengst van de Kiwanisvillages, integraal gestort op Special Olympics Belgium ;
  • Ongeveer 42.500 euro ingezameld bij de  clubs.

In totaal hebben 118 van de 197 clubs aktief deelgenomen aan Special Olympics Belgium 2015.

Kiwanis Belgium-Luxembourg

© 2017 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook