Sint-Truiden Haspengouw

www.kiwanis.be
Nacht van Kiwanis
Kiwanis > Moneymakers > Nacht van Kiwanis > Woord van de voorzitter

Nacht van Kiwanis

Beste heer, mevrouw,

De kansarmoede bij kinderen in Vlaanderen stijgt. Ze doet dat al jaren aan een stuk, vooral in steden.
Beschamend en onaanvaardbaar!

We leven in de rijkste regio van de wereld. Tegelijk leven we in een regio waar elke dag 150.000 kinderen met een lege brooddoos naar school gaan. Waar een alleenstaande moeder een sociale woning aangeboden krijgt waar ze haar twee kinderen naar bed moet brengen in een slaapkamer met schimmel tegen de muren en plafond. Waar kinderen niet kunnen deelnemen aan sociale activiteiten samen met hun vriendjes. Waar één op de zeven kinderen nog voor het naar de kleuterklas gaat, moet vechten tegen de statistieken. Hun kansen zijn gehypothekeerd, hun vooruitzicht om vooruit te komen in het leven gefnuikt.


Kinderen met een lege brooddoos in de rijkste regio ter wereld: dat mogen we nooit aanvaarden !


We leven met andere woorden in twee werelden tegelijk. Het zijn twee realiteiten die we onmogelijk met elkaar kunnen en willen rijmen. Het is onaanvaardbaar dat bijna 14% van de kinderen in Vlaanderen opgroeit in kansarmoede. Het is schrijnend dat deze cijfers nu al enkele jaren op rij lineair stijgen en pieken. Noch de overheid, noch armoedeverenigingen, academici en sociale instellingen slagen erin het tij te keren. Al jaren niet. En dus gaat het over hoe we het leven van 150.000 kinderen beter kunnen maken. Over hoe we ouder en kind betere levensomstandigheden kunnen bieden. Over hoe onderwijs de opwaartse sociale mobiliteit opnieuw moet stimuleren. Over het opkrikken van eigenwaarde. Over het doorbreken van de vicieuze cirkel en het leven van ouder en kind minstens een beetje te verbeteren.

Daar zou alle woede, verontwaardiging én politieke en maatschappelijke actie zich op moeten richten: het uitroeien van kansarmoede bij kinderen. Laat dit event bijdragen om daar eindelijk werk van te maken.
Elk kind op deze manier uit de armoede halen, dàt is ons doel ! Want elk kind dat zich kan ontwikkelen, omdat het niet moet nadenken over eten en drinken, kapotte kleren of geen schoenen, hygiëne of schaamte, is een overwinning van onze gehele samenleving.

Met vriendelijke groet,
Marc Vreys
Voorzitter Kiwanis Sint-Truiden Haspengouw

Kiwanis

© 2019 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis - Sint-Truiden Haspengouw Kiwanis volgen:

Facebook