Sint-Truiden Haspengouw

www.kiwanis.be
Sociaal
Kiwanis > Sociale projecten

Sociale projecten

Reeds vele jaren geeft Kiwanis Sint-Truiden Haspengouw de volledige netto-winst van hun opbrengst acties aan diverse goede doelen.

De actuele opbrengst acties zijn:

- De tweedehandse boekenbeurs in de week van de herfst vakantie

- De Bingo in het voorjaar

- De stratenloop Bloesemrun midden april

Een jaarlijks samengesteld comité adviseert over de aanvragen en het verdelen van de fondsen. Het is de algemene vergadering als club met een vzw statuut die finaal de projecten goedkeurt en een steunbedrag toekent.

Onze club probeert voor zijn sociale projecten een juiste mix te vinden tussen lokale en internationale projecten. Er is steeds een achterliggende gedachte, die ook wordt gedragen door de volledige Internationale Kiwanis-gemeenschap : "Serving the Children of the World".

In de eerste beslisronde 2022 -2023 van de te ondersteunen projecten zijn volgend initiatieven weerhouden:

Verjaardagdozen voor kansarme kinderen uit Sint-Truiden

Niet trakteren in je klas en geen verjaardagsfeestje geven voor je beste vrienden of geen verjaardagscadeautje krijgen van je ouders, is voor kinderen in armoede elke keer opnieuw een harde confrontatie met armoede. Elke ouder die hulp krijgt van het OCMW kan via dit project zijn jarig kind vieren met een geschenk, het kind kan in zijn/haar klas trakteren en kan een feestje met vriendjes organiseren. Dit heeft een positief effect op de eigenwaarde van de kinderen. Ook zij horen er nu bij en worden op hun beurt uitgenodigd voor een feestje. Het project bevordert zo de sociale integratie van de kansarme kinderen, werkt tegen sociale uitsluiting en creëert een sociaal netwerk voor deze kinderen.

Kiwanis sponsort 180 verjaardagdozen die aangemaakt worden door vzw ’t Kietelt en verdeeld door het sociaal huis (OCMW-Sint-Truiden). Bij een positieve impact op kinderen en hun gezin onderzoeken wij hoe we dit project via reguliere financiering duurzaam kunnen maken.

Kinderopvang De Egeltjes

De Egeltjes is een bijzonder kinderopvang initiatief in Sint-Truiden. Het richt zich op kinderen met mindere ontwikkelingsmogelijkheden en tracht de ouders maximaal te coachen. De reguliere financiering van Kind en Gezin schiet hier tekort. De initiatiefnemers willen kinderopvang bieden in een aantrekkelijke infrastructuur en ook hier biedt Kiwanis steun vanuit een meerjarig engagement. Naast financiële steun zijn leden van Kiwanis betrokken in het bestuur en brengen zij ad hoc kennis in omtrent boekhouding of (ver)bouw mogelijkheden.

Het Passhuis

Het Passhuis richt zich op korte en middellange termijn op dagopvang van kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis die omwille van hun zorgzwaarte niet terecht kunnen in het reguliere en/of buitengewoon onderwijs. De begeleiding richt zich op het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsdomeinen: cognitie, sociale ontwikkeling, spelontwikkeling, communicatie, motorische ontwikkeling en zelfredzaamheid. Daarin is een nauwe samenwerking met ouders erg belangrijk. Enerzijds moet deze samenwerking een leidraad zijn om de werking binnen de VZW vorm te geven. Anderzijds optimaliseert dit de transfer naar de thuissituatie en omgekeerd.

Het Passhuis heeft als bedieningsregio: Sint-Truiden – Geetbets en Landen.

De Dageraad

De Dageraad is een school voor buitengewoon onderwijs in Kortessem. Specifiek voor kinderen met een meervoudige handicap waaronder ernstige leerproblemen wil men een snoezelpaleis inrichten. Snoezelen is een Vlaamse ontwikkeling en is als woord in alle Europese talen in gebruik. Het bewijst dat dit een positief effect heeft op het zich 'goed laten voelen’ voor deze kinderen.

Sint-Vincentius

Mensen in kansarmoede ondersteunen die nood hebben aan voeding, hygiëne-artikelen, kleding is de opdracht van Sint-Vincentius in samenwerking met het OCMW. Als er specifieke noden zijn binnen de organisatie, bv. vraag naar goederen die niet via de voedselbanken te krijgen zijn dan weet de organisatie onder andere discreet aan te kloppen met onze club. Sommige Kiwanisleden zijn zelf actief in de organisatie.

G-tennis

Kiwanis is mede pionier van de Special Olympics Belgium. Sportclubs voor personen met een handicap uit de omgeving van Sint-Truiden die actief deelnemen aan deze spelen en die over weinig financiële middelen beschikken kunnen rekenen op de steun van onze club. De tennis club voor personen met een beperking neemt met 7 jongeren deel aan de Special Olympics.

Sociale ronde tijdens de Bingo

Elk jaar bereiken wij ongeveer 300 kieners op onze Bingo. De sociale organisaties waarmee Kiwanis een band heeft opgebouwd worden uitgenodigd op dit event. Voor deze ‘gasten en hun begeleiders’ is het een plezant avondje uit. Voor hen organiseren wij een speciale ronde tijdens de Bingo met een belangrijke geldelijke prijzenpot.

 

Contactname voor steunaanvragen:

Voor het werkingsjaar 2022 -2023 hebben wij reeds van 2 projecten een aanvraag tot steun binnen met name:

-          Artsen zonder Grenzen in Oekraïne

-          Therapeutisch paardrijden voor personen met ASS te Attenhoven

Nieuwe aanvragen kunnen ingediend worden bij: Patrick2ruppol@gmail.com Het project moet passend zijn binnen onze missie 'Serving the Children of the world’.

 

* De groote-orde van de bedragen wordt niet medegedeeld uit respect voor de organisaties.
Kiwanis

© 2024 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis - Sint-Truiden Haspengouw Kiwanis volgen:

Facebook