Sint-Truiden Haspengouw

www.kiwanis.be
Demeyer
Kiwanis > Onze leden > In memoriam > Afscheidsspeech Camille Goossens

Afscheidsspeech Camille Goossens

Afscheidsspeech door Michel Top tijdens de uitvaartliturgie van Camille Goossens

 

Beste Jeaninne, kinderen en familieleden;

Ik sta hier met een bezwaard hart om in naam van kiwanisclub Sint-Truiden onze oprechte deelneming met een afscheidswoordje van de club voor Camille uit te spreken.

Dit stemt mij des te meer triest omdat Camille en uzelf Jeaninne sinds vele tientallen jaren huisvrienden van ons zijn en wij Camille zo weinig steun hebben kunnen geven tijdens zijn relatief korte ziekte.

Camille was lid van kiwanisclub Sint-Truiden sinds de organisatie in maart 1977, een periode van meer dan 41 jaar nu en zowaar de helft van zijn leven. Op dat ogenblik woonden jullie nog in Sint-Truiden, een stad die in de volgende decennia nauw aan jullie hart zou komen te liggen en waar jullie veel vrienden en kennissen zouden maken.

Tijdens deze periode was Camille clubvoorzitter en meerdere keren directeur in het clubbestuur. De combinatie van zijn lidmaatschap in Sint-Truiden met de diverse mutaties in zijn militaire loopbaan was niet eenvoudig. Toen Camille in 1979 korpsoverste werd op de vliegbasis Koksijde zijn jullie voor praktische en familiale redenen naar de geboortegrond Halle teruggekeerd, maar dit was geen beletsel voor Camille om lid te blijven van onze club en wanneer mogelijk verder aan de clubactiviteiten deel te nemen.

Het lot zorgde ervoor dat Camille reeds in 1982 totaal onverwacht naar Sint-Truiden terugkeerde, dit keer als Korpscommandant van de 9de Wing Training, als gevolg van het plotse overlijden van zijn voorganger Kol Vl. André Derudder.

Tijdens de drie jaar van zijn commando was de steun en de samenwerking die onze club dankzij Camille van de vliegbasis kreeg enorm, zowel voor de fundraising acties van onze sociale doelen als voor sommige inwendige clubactiviteiten. We zijn hem hiervoor nog steeds erkentelijk.

Tijdens deze commandoperiode geraakten Camille en Jeaninne op zoveel vlakken nog dieper verweven met het leven van Sint-Truiden en zijn inwoners, waardoor ze de volgende 30 jaar de weg tussen Halle en Sint-Truiden vele honderden keren op alle mogelijke tijdstippen hebben afgelegd.

Tot een achttal jaar terug bleef Camille zeer regelmatig aanwezig op onze twee maandelijkse clubvergaderingen en hadden we steeds bewondering voor zijn energie en clubloyauteit om steeds weer in de late avonduren dan nog terug te rijden naar het verre Halle.

In maart laatstleden namen Camille en Jeaninne nog deel aan het clubweekend in Ieper en niets liet toen zijn overlijden nu vermoeden.

Beste Jeannine en kinderen, alle leden en hun partners van Kiwanis Sint-Truiden voelen mee met jullie verlies en de leegte die Camiel nalaat. Ook binnen de club zal er een leegte zijn, maar zal de herinnering aan Camille als een uiterst loyaal Kiwaniër blijvend gekoesterd worden. We wensen jullie veel sterkte.

Kiwanis

© 2023 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis - Sint-Truiden Haspengouw Kiwanis volgen:

Facebook