Belgium-Luxembourg

NL
Kiwanis
Kiwanis > Kiwanis > Programma 2020-2021

Programma 2020-2021

Het nieuwe Kiwanis-jaar begint voor ons district zoals het vorige afsloot: in mineur. De Covid-19 epidemie zet een harde rem op onze sociale activiteiten, het congres is afgelast, clubleden ontmoeten elkaar in moeilijke omstandigheden, vaak enkel digitaal. Een mens zou er de moed bij verliezen.

Maar zo zitten wij niet in elkaar: als Kiwaniën kunnen wij de wereld aan, ook bij tegenwind, omdat wij ons altijd gesterkt VOELEN door de vrienden van de club, door die bijzondere band die we met elkaar hebben en die ervoor zorgt dat we elke dag opnieuw de juiste dingen doen voor de kinderen om ons heen.

Onze eerste opdracht blijft natuurlijk de kinderen; die zijn onze rode draad doorheen alles wat we doen: acties, inspanningen, fundraisers, ze staan in het teken van de kinderen. En die inspanningen blijven meer dan nodig in de huidige context. Vele leden vertellen mij over de bijkomende steun die ze in de voorbije maanden aan kinderen hebben gegeven om bij te blijven op school, om voldoende te eten te hebben, om zich te beschermen tegen die vreselijke ziekte.

Om samen ons doel te bereiken, baseren we ons op de vier steunpilaren van Kiwanis, die tegelijk de fundamenten uitmaken van ons programma dit jaar: Friendship, Fun, Finance en Function.

Vriendschap – FRIENDSHIP – is de absolute basis van onze samenwerking. Het is het cement dat onze clubs bijeenhoudt. Het is de reden waarom de leden elkaar om de zoveel weken ontmoeten op een vergadering – en vaak tussendoor om vele andere redenen. Een succesvolle Kiwanis is een Kiwanis gebaseerd op vriendschap tussen leden binnen de club, maar ook daarbuiten, met de wereld rondom ons, met andere clubs en andere districten. Daarom stellen we voor dat elke divisie minstens één keer per jaar een gezamenlijke activiteit organiseert, waarop een vriendschapsdiner, onder welke vorm dan ook, zeker niet mag ontbreken.

Onze vriendschapsbanden en de activiteiten die we organiseren zijn voor elk van ons ook een bron van vreugde en plezier, de FUN factor. Wie zich samen amuseert, die heeft er meer zin in, die zal daarna met plezier – woordspeling intentioneel – werken voor de kinderen rondom ons, voor de projecten die we op het getouw zetten, voor de maatschappelijke noden die we invullen. Plezier maken als Kiwaniën is geen schande. Nee, het is een plicht en een roeping! Daarom zijn we dit jaar ook van plan – als de omstandigheden het toelaten – een governor’s day te organiseren, waar alle leden, partners en sympathisanten welkom zijn voor een dag vol plezier, voor jong en oud aan een democratische prijs. Ook bij andere districtevenementen willen we ernaar streven om zowel voor deelnemers als partners voldoende ontspanning in te lassen onder de vorm van een feest, een vriendschapsdiner, tijd voor zingen en dansen, ...

Onze financiële gezondheid – de FINANCE pijler – maakt het ons mogelijk om onze doelen te bereiken. Het district beschikt over een gezonde reserve die ons wapent tegen slechte tijden. We moeten ons echter ook de vraag durven stellen – in alle transparantie – of die reserves niet nuttig ingezet kunnen worden.

De laatste pijler is die van ons functioneren – FUNCTION – als district, als groep van 4200 leden, van 4200 vrienden. Elke Kiwaniën is een vrijwilliger en offert graag zijn/haar vrije tijd op voor Kiwanis. Dat is magnifiek! De manier waarop onze organisatie werkt zorgt ook voor een grote roulatie in de functies van het district. En daar ligt voor ons – zoals trouwens voor andere serviceclubs – een grote uitdaging: de toenemende vereisten van onze omgeving, de toenemende professionalisering van de wereld rondom ons dwingen ons ertoe om ook steeds meer professioneel georganiseerd te zijn.

De korte periode van onze verantwoordelijkheid als officier in club of district – één jaar – sluit niet meer aan bij de intensiteit van de opdracht. Veel clubs en divisies hebben al die ervaring naar actie omgezet en voorzien officieren die twee jaar of langer in hun functie blijven. Ook het district is op die weg gestart en heeft met het M3-plan (Marie-Jeanne, Martin, Michel) het voornemen om op langere termijn te denken en te werken. Laten we op die ingeslagen weg verdergaan en ons op langere termijn organiseren, ook al verandert nog regelmatig het bestuur.

Sta mij toe af te sluiten met een wens: ik wens dat alle Kiwaniëns van ons district er in opperste vriendschap en met heel veel plezier in slagen om van dit jaar – tegen alle mogelijke omstandigheden in – een superjaar te maken, waar elk lid van elke club zich gelukkig kan voelen om zich enthousiast en onbaatzuchtig in te zetten voor de kinderen van onze wereld.

 

Het ga jullie allen goed!

 

Martin Duflou
Gouverneur Kiwanis Belgium-Luxembourg 2020-2021

Kiwanis

© 2022 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook