Overijse Druivenland

www.kiwanis.be
Kiwanis

Historiek

 Kiwanis Club Overijse Druivenland


Werd in 1991 opgericht door Overijsenaar Jean Rigaux, die toen al lid was van een Brusselse afdeling van Kiwanis International.

Sindsdien is onze dienende vereniging ononderbroken actief in de Druivenstreek met heel wat initiatieven die, voornamelijk maar niet uitsluitend, de bedoeling hebben fondsen te vergaren die het minder gunstig lot van andere mensen willen verbeteren.

De leuze van Kiwanis "we build" (wij bouwen) evolueerde naar "serving the children of the world" met de klemtoon op diverse wereldwijde projecten ter bescherming en ontwikkeling van de zwaksten in de maatschappij: onze kinderen.

Onze vereniging steunde logistiek en financieel de instellingen, waarvan u verder een beeld vindt op onze website, als daar zijn:
De Berken vzw, Ganspoel vzw, de KVG, de Kerselaar, de Voedselbanken (in Overijse: vzw voedselhulp), Kinderdorp Hoeilaart, 't Muziekdoosje (muziekonderwijs aan minder valide kinderen) maar ook buiten de streek: de deelnemers aan de Special Olympics.

Eveneens projecten van streekgenoten: een Bouworde-kamp in Bangalore op initiatief van "Druivenlanders" en een project van het Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs Overijse) in Nepal.

Op cultureel vlak organiseerde onze vereniging in het CC Den Blank Overijse hoogstaande evenementen zoals concerten met Piacevole, Michel Stas, de gebroeders Kuyken, het Groot Harmonieorkest van de Gidsen, het jeugdkoor Scala, Willem Vermandere en Will Ferdy.

Afgelopen jaren werden ook voordrachten georganiseerd inzake drugbestrijding en kindermishandeling om maar enkele op te noemen.

Wat voorafgaat is maar mogelijk dank zij uw bijdragen aan onze diverse acties , om het met de woorden van onze stichtende voorzitter, wijlen Jean Rigaux, samen te vatten: HELP ONS HELPENKiwanis

© 2024 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis - Overijse Druivenland Kiwanis volgen:

Facebook