Knokke Zoute

www.kiwanis.be
Kiwanis
Kiwanis > Sociale werken > Special Olympics Belgium

Special Olympics Belgium

Special Olympics Belgium

 

Special Olympics Belgium (www.specialolympics.be)

 

2014-2015 : budget : 500 euro

 

2013-2014 : budget : 500 euro

 

2012-2013: budget  : 500 euro

 

2011-2012: budget :  500 euro

 

2010-2011: budget :  500 euro

 

Special Olympics is een mondiale organisatie met als doel de bevordering van de integratie binnen onze samenleving van mentaal gehandicapten via de sport. Bovendien geeft het de kans aan deze mensen om zichzelf te leren beheersen  en te overstijgen  dankzij een verplichte training doorheen het ganse jaar. Special Olympics Belgium (zie de website www.specialolympics.be) organiseert ieder jaar  verschillende wedstrijden en samenkomsten met als hoogtepunt de nationale spelen, die traditioneel  in het weekend van Ons-Heer- Hemelvaart  plaatsvinden.

 

Vanaf de start in België in 1979 heeft  Special Olympics Belgium kunnen rekenen op de steun en hulp van Kiwaniërs, zowel op het vlak van vrijwilligerswerk als financiële steun  en sponsoring.  Overtuigd van de goede bedoelingen van de sociale actie van het district  hebben enkele vrienden Kiwaniërs de vzw Actie en Deelname opgericht.  

 

De vzw Actie en Deelname groepeert enkele vrijwillige Kiwaniërs, onder andere een vertegenwoordiger uit  elke  divisie  en een vertegenwoordiger van  Special Olympics Belgium.  Ze heeft als doel de goede relatie  tussen  Special Olympics Belgium  en ons district  verder te zetten   en te versterken.  Door haar actie  kunnen  alle Kiwaniërs van België en Luxemburg  hun steun  verlenen aan Special Olympics Belgium.  We kunnen het samenvatten als : «  Kiwanis voor Special Olympics »

 

Concreet wordt de steun van Kiwanis wat betreft de jaarlijkse spelen voornamelijk op drie vlakken geboden :  de vrijwilligers, de Kiwanisvillage(s) en de financiële steun.  Bijkomend komt er de hulp bij het uitlenen van materiaal , sponsoring  en benodigdheden, alsook directe hulp aan de sportclubs voor mentaal gehandicapten die een binding hebben met Kiwaniërs of Kiwanisclubs.  Dankzij de actie van de leden van Actie en Deelname  en de steun van de gezagdragers van het district levert  Kiwanis Belgium-Luxembourg een zeer belangrijke bijdrage  aan  Special Olympics Belgium :  Special Olympics Belgium is zich daar wel degelijk van bewust  en plaatst Kiwanis  bij zijn ‘Gold Sponsors’.


Kiwanis

© 2024 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook