Knokke Zoute

www.kiwanis.be
Kiwanis
Kiwanis > Sociale werken > Kleine Dennen

Kleine Dennen

Kleine Dennen

Kleine Dennen (www.depatio.be)

2013-2014 : budget : 1.300 euro

2012-2013 : budget : 1.300 euro

2011-2012 : budget : 1.300 euro

 2010-2011: budget : 1.200 euro

 Kleine Dennen is een residentiële voorziening voor Bijzondere Jeugdzorg die kinderen opvangt die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden.

Het betreft kinderen van 0-18 jaar (verlengbaar tot 21 jaar) die geplaatst door het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of door de Jeugdrechtbank. Er worden kinderen opgenomen onder schoolleeftijd, wat nog uitzonderlijk is onze regio. Zolang het haalbaar blijft, blijven we ons echter engageren voor de opvang van deze jonge kinderen die zelfs op zo’n jonge leeftijd al vaak veel meegemaakt hebben.

 In Kleine Dennen wordt er gewerkt volgens 4 werkingsmodellen: leefgroepwerking, trainingscentrum voor kamerbewoning (+17-jarigen), begeleid zelfstandig wonen (+18-jarigen) en ambulante begeleiding voor kinderen die terug in het ouderlijk milieu gaan wonen.

 Sinds 1 januari 2011 is Kleine Dennen een afdeling van De Patio vzw. Andere leden van De Patio vzw zijn: begeleidingstehuis Cruushove, OOOC ‘t Laar, BAAB, ambulant centrum de Kerseboom, Groot Hersberge (vanaf 1/1/12) en dagcentrum De Schoor. Samen proberen de afdelingen een betere en naadloze begeleiding te bieden aan de jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg.

 Dankzij de steun van Kiwanis Knokke-Zoute kunnen we de kinderen dat net iets meer aanbieden daar we niet steeds over de middelen beschikken. Bijvoorbeeld de BLOSO kampen die Kiwanis jaarlijks aanbiedt aan onze jongeren is een meerwaarde voor onze jongeren. De kinderen die deelgenomen hebben zijn zeer enthousiast en diegene die ouder worden en buiten de leeftijdscategorie vallen vinden het spijtig dat ze niet meer kunnen deelnemen.

 Wij danken Kiwanis voor hun steun.

 

Kiwanis

© 2024 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook