Knokke Zoute

www.kiwanis.be
Kiwanis
Kiwanis > Sociale werken > De Berkjes

De Berkjes

De Berkjes

Basisschool De Berkjes. (www.deberkjes.be)


2014-2015 : budget : 2.000 euro

2013-2014 : budget : 2.416 euro

2012-2013 : budget : 3.725 euro

2011-2012 : budget : 3.000 euro

2010-2011 : budget : 4.631 euro

 

Basisschool De Berkjes, verbonden aan het observatie- en therapeutisch centrum De Berkjes, is een school voor kinderen met ernstige gedrags-en emotionele problemen/stoornissen te Brugge.

2014-2015

Het project BOL is zeker al een 10 tal jaren lopende binnen ons OBC De Berkjes. Doel hiervan was en is nog altijd de PC een gepaste plaats te geven in onze werking. Dit is echter een nooit eindigend project. Niet alleen door het regelmatig uitvallen van computers, die dan moeten vernieuwd worden, maar ook door de steeds toenemende vraag van het onderwijs om de PC te integreren in de leerplannen.Dit jaar zijn we gestart met een ambulante werking voor kinderen/adolescenten. Zij zijn op zoek naar de middelen om een kleine ICT klas in te richten.

2013-2014

Zoals algemeen geweten, zal de hulpverlening langzaamaan veranderen naar Multifunctionele Centra’s (MFC). Wij, De Berkjes, zijn geselecteerd om vervoegd mee te stappen in het MFC-verhaal. Het doel van een MFC is het vraaggestuurd werken naar de kinderen toe. Daarbij geloven wij dat het orthopedagogisch paardrijden en/of EAA, een meerwaarde kan/zal zijn naar ons aanbod naar het kind  en zijn context.  Waarom paarden?  Paarden zijn gevoelig en alert op wat er allemaal in de omgeving gebeurt..  Door deze natuurlijke eigenschap zijn ze experts in het lezen van lichaamstaal van zowel dier als mens. Ze kunnen goed aanvoelen wat er in de mens omgaat. Paarden spiegelen het gedrag van mensen. Daarom zijn ze zo geschikt om te gebruiken als middel om (ortho)pedagogische doelen te bereiken bij de kinderen.  Dankzij de steun van Kiwanis Knokke-Zoute kunnen 2 pony’s aangekocht worden en is het onderhoud gedurende 1 jaar verzekerd.

2012-2013

In 2010-2011 konden we dankzij de steun van Kiwanis Knokke-Zoute de plaatsing van een server met de daaraan gekoppelde werkstations in alle klassen realiseren. Ondertussen blijkt meer dan ooit dat de nood aan een volwaardige ICT-klas steeds grote wordt binnen het gewone, maar ook binnen het buitengewone onderwijs. Daarom zouden we dit jaar graag met een volwaardige ICT-klas willen starten.

Via PC Solidarity (ondersteund door de Koning Boudewijnstichting) hebben we reeds 10 stand-alone Pc’s ontvangen. Graag hadden we, ter vervollediging van het project nog een beamer en een elektronisch schoolbord geplaatst.

2011-2012

Toestand van de sanitaire installatie is erbarmelijk, grondige renovatie noodzakelijk.

Een getuigenis : de kamers zijn voorzien van lavabo's  met enkel koud water. Hierdoor gaan de opvoeders vaak rond met kannen warm water (in de winter). Dit heb ik zowat 25 jaar aan een stuk gedaan..
Op alle kamers slapen twee of drie kinderen, sommige van die kamers hebben maar één lavabo. Voor groep 1 zijn twee douches voorzie,met achter de laatste douche, één toilet dat zowel s'avonds  als s' nachts gebruikt wordt door de 11 kinderen.  Op de bovenverdieping van paviljoen 1 heb je dan ook nog de twee zitbaden van groep 3. De kleinere kinderen nemen daar een bad...het lavabo verhaal is hetzelfde...er zijn daar ook nog eens twee toiletten voorzien die door groep 3 overdag gebruikt worden en die 's nachts door beide groepen gebruikt worden.  Deze ruimte is tamelijk groot en zou mijns inziens praktischer kunnen ingericht worden. Voor de opvoeder van nachtdienst is niets afzonderlijk voorzien. Op de opvoederkamer is er dus enkel een lavabo met koud water.
Ik denk dat dit een objectieve weergave is van wat er is.

 

 2010-2011

Voor de toekomst van deze ‘gekwetste’ kinderen en gezien het maatschappelijk belang ervan, voelen wij ons als school verantwoordelijk om hen te helpen bij heel wat blokkades en onverdiende achterstand waar zij mee kampen. Werken aan hun ICT-vaardigheden is zeker een noodzaak en is in een school niet meer weg te denken als medium. Het is voor onze kinderen een uitgesproken middel om opnieuw enthousiast en op een aantrekkelijke manier plezier te beleven in het leren, iets wat ze dikwijls al opgegeven hadden.

De nood aan degelijk materiaal was groot en gezien onze kleinschaligheid, in het belang van deze doelgroep, waren de middelen hiervoor ontoereikend.

Kiwanis Knokke-Zoute zorgde ervoor dat wij een volledig ICT-netwerk konden uitbouwen in de school! Elke klas kan nu op de splinternieuwe klascomputers via de schoolserver gebruik maken van de didactische software (op maat van onze kinderen) wat hun motivatie in het leren positief beïnvloedt. We kunnen de kinderen nu ook op een goede en veilige manier leren omgaan met het internet. Hun ICT vaardigheden worden hierdoor versterkt wat voor hun toekomst en maatschappelijk van groot belang.


Kiwanis

© 2024 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook