Knokke Zoute

www.kiwanis.be
Kiwanis
Kiwanis > Sociale werken > COPO

COPO

COPO

COPO vzw

 2012-2013: budget : 2.500 euro

 In het kader van de renovatie van het parochiaal centrum te Assebroek, wenste de vzw COPO het volledige voorgebouw te renoveren tot een nieuw sociaal woonproject.

Het project is gericht naar volwassenen met een verstandelijke en/of fysieke beperking.

Ze beschikken over een eigen sociaal netwerk, een eigen werk of dagbesteding en vrijetijdsinvulling maar hebben nood aan iemand waarbij ze rechtstreeks terecht kunnen voor hulp of ondersteuning in de woonomgeving.

Zij krijgen dus begeleiding in de formule W.O.P.-ondersteund wonen (Wonen met Ondersteuning van een Particulier). In het woonproject is naast 4 appartementen voor mensen met een beperking aldus ook één woonentiteit voorbehouden voor een resident. Dit is een gezin dat in dit aanpalend appartement woont en zorgt voor een gevoel van veiligheid en een goede vorm van samenleven voor de andere bewoners.

Na verschillende verkennende contacten werd beslist om hiervoor samen te werken met Oikonde Brugge vzw waartoe op vrijdag 28 mei 2011 het samenwerkingsakkoord plechtig werd ondertekend. Oikonde Brugge vzw heeft reeds meerdere jaren een goed werkend woonproject op St-Michiels.

De formule is in de loop van de jaren steeds verfijnd. Vertrekkend vanuit die ervaringen zijn suggesties gedaan aan de vzw COPO om tot functionele woonentiteiten te komen.

Maar het gaat verder! Dit sociaal woonproject is een duidelijke win-win situatie!  Enerzijds beschikt de vzw Oikonde Brugge over 4 extra W.O.P.-woonentiteiten maar anderzijds kunnen deze mensen met beperkingen ook ingezet worden in de uitbating van de achterliggende ontmoetingsruimtes onder de formule van begeleid vrijwilligerswerk.

Naast het inclusief wonen – de integratie in de buurt- kunnen de bewoners dus ook participeren aan de activiteiten van het ontmoetingscentrum!

Onze hoop…

Deze droom kost geld. Ondanks de goede wil van de parochie, de vzw Decanale Werken Brugge Oost en Domus Dei vzw zijn de middelen op de dag van vandaag niet toereikend om het volledige project te financieren.

Dit is ten dele een gevolg van de aangepaste technieken die in het sociale woonproject moeten worden voorzien: functionele en veilige hulpmiddelen voor mensen met een beperking zoals bvb aangepaste keukentjes, veilige instapdouches, toegankelijkheid voor rolwagen enz…

 

Kiwanis

© 2023 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook