Belgium-Luxembourg

NL
Kiwanis
Kiwanis > Projecten > KIWANIS CHILDREN'S FUND

KIWANIS CHILDREN'S FUND

INFORMATIE :

Kiwanis International Foundation, die handelt onder de veelbetekenende naam "Kiwanis Children's Fund" (kinderfonds) , streeft ernaar om op een unieke manier de nood van onze medemensen  in de wereld te lenigen. Aan die mensen, met vooral nadruk op "kinderen" , respect en bekommernis betonen zodat ze toegang krijgen tot de essentiële  waarden van het leven.

voedsel - medische verzorging - kledij - onderwijs

Kinderen zijn de zwakste schakel in onze leefgemeenschappen ! Daarom nemen de leden en de clubs van Kiwanis de verantwoordelijkheid om nood te lenigen daar waar kinderen dit meer dan nodig hebben.

Financiële hulp is een onmisbare vorm om onze hulpakties tot een goed einde te brengen.  Ik vernoem , Eliminate , Iodium Deficiency disorder , specifieke hulp voor kinderen bij natuurrampen, jongeren / kinderen helpen voor hun gezondheid , ontwikkeling en opleiding ...

Kiwanis is een wereldorganisatie die borg staat om een goed georganiseerde en gegarandeerde hulp te geven daar waar nodig.

We mogen niet vergeten dat we in een wereld leven waar solidariteit nog bestaat .... niet onze gemeente of stad .... niet onze regio of land ... niet Europa is de grens van deze solidariteit.

Beste Kiwaniërs , U wordt inderdaad geconfronteerd met de vraag vanuit Uw wereldorganisatie om Kiwanis Children's Fund onvoorwaardelijk te helpen door een deel van Uw sociale gelden te geven aan Uw Kiwanis Children's Fund zodat we kunnen functioneren om de hoogste nood van kinderen te lenigen. Leer om met Uw leden in de club "noodzakelijkheid van helpen" te filteren !

Geef die waarborg met een HART voor kinderen in de wereld , een HART voor Kiwanis.

Graag vermeld ik dat in de nabije toekomst Kiwanis Children's Fund Europa een feit is . Opnieuw zullen in alle Europeese landen fiskaal aftrekbare formulieren voor grotere giften een feit zijn. Uw donaties kunnen nu gestort worden op de Kiwanis Children's Fund rekening  :  

Member Service Center , Leiekaai 25B , 9000 GENT - BELGIUM  

IBAN: BE62 4495 6600 3161       BIC : KREDBEBB

Vergeet nooit te vermelden : DISTRICT  & Club of persoonlijke naam  &  eventuele reden van Uw gift.

Namens KCF Europe.

Nathalie Frich                     Bernard Altmann                Filip Delanote

KCF District Chair                KCF Ambassador               KCF Trustee

Kiwanis

© 2020 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook