Belgium-Luxembourg

NL
Bandeau Kinshasa
Kiwanis > Projecten > KINSHASA SCHOOL

KINSHASA SCHOOL

Laatste nieuws van Kiwanis School Kinshasa
September 2019

We konden in LA LIBRE BELGIQUE / AFP lezen vanaf 26 AUGUSTUS 2019:
"In het basisonderwijs moet Willy Bakonga, van de PPRD Mr. Kabila, de maatregel uitvoeren die zijn voorganger zaterdag herhaalde: gratis basisonderwijs op openbare scholen vanaf begin september. Kosten van de maatregel: $ 2,6 miljard, bijna de helft van de huidige staatsbegroting." 

Ah-ah hier is goed nieuws? Zou de school ons niet meer nodig hebben? Komt de lente al in de herfst?

Laten we voorzichtig zijn: het einde van de verklaring doet twijfels rijzen over de realiteit van deze aankondiging en we zullen ook onthouden dat de beloften van politici, in Congo en elders, alleen diegenen aanspreken die hen geloven.

Ondertussen blijven we, zoals gebruikelijk, onze Congolese kinderen steunen totdat dit goede nieuws is bevestigd.

Uit voorzorg hebben we ondertussen de verzekering van SOS Kinderdorpen verkregen dat, in het geval dat onze hulp geen reden meer heeft om te bestaan, de betaalde bedragen aan u worden teruggegeven of aan een ander soortgelijk project worden toegewezen. naar keuze.

Een ander vraagteken is de belangrijke stadsontwikkeling rond het SOS-dorp in N'Sele. Zal het dorp worden geroepen om te verhuizen? Het is een optie die we hebben gehoord. Wait and See, maar voor het komende schooljaar is er geen werkelijke verandering.

We hebben eindelijk het genoegen om je hier te delen na de laatste resultaten van de school:

SOS HERMANN GMEINER SCHOOL
Kinshasa – September 2019

POLITIEKE CONTEXT

De algemene politieke situatie van het land is vrij gespannen door verkiezingsgeschillen, en daar komt nog de verstoring van het wegverkeer bij. De start van de aanleg van verkeersdrempels zorgt voor files, met als gevolg dat sociale basisdiensten moeilijk toegankelijk zijn. Tot slot bemoeilijkt ook de prijsstijging van producten voor basisbehoeften het dagelijkse leven van de inwoners van Kinshasa. 

SOS KINDERDORP 

Het SOS Kinderdorp telt nog altijd 149 kinderen (69 meisjes en 80 jongens) van 5 tot 18 jaar oud. Onder hen wonen 138 kinderen in het SOS Kinderdorp in 14 SOS-gezinnen, 9 kinderen en jongeren in een geïntegreerd SOS-gezin in het dorp Lemba en 2 jongeren in hun oorspronkelijke familie. Alle 149 kinderen en jongeren in het SOS Kinderdorp gaan naar school.

SOS HG SCHOOL 
Resultaten 2018-2019

De SOS Hermann Gmeiner basisschool telt 244 leerlingen, onder wie 64 van het SOS Kinderdorp. 

ANALYSE VAN DE RESULTATEN VAN HET SCHOOLJAAR 2018-2019 VOOR DE KINDEREN VAN HET SOS KINDERDORP 

Klas

Leerlingen

Slaagpercentage

Faalpercentage

Gemiddelde score

1e

00

-

-

-

2e

01

100 %

 

65,4 %

3e

08

100 %

 

62,7 %

4e

12

91,6  %

8,4 %

62,1 %

5e

24

100 %

 

64 %

6e

18

100 %

 

65,2 %

Totaal

63

98,4 %

1,6 %

63,8 %

Commentaar:
Van de 63 kinderen (37 meisjes en 26 jongens) die waren ingeschreven op de SOS-basisschool in Kinshasa slaagden er 62, goed voor een slaagpercentage van 98,4% met een gemiddelde score van 63,8%. De school blijft de uitdrukking van kinderen in het Frans beïnvloeden door lezen, spreekbeurten en "ontluikend talent" activiteiten. Eén kind slaagde met een percentage van 100%.

ANALYSE VAN DE SCHOOLRESULTATEN 2018-2019 VOOR KINDEREN IN DE GEMEENSCHAP (extern)

Klas

Leerlingen

Slaagpercentage

Faalpercentage

Gemiddelde score

1e

42

95 %

5 %

73,4 %

2e

48

95 ,9 %

4,1 %

63,5 %

3e

33

75,7 %

24,3 %

63 %

4e

25

88 %

12 %

62,2 %

5e

18

100 %

 

94,8 %

6e

15

100 %

 

70 %

Totaal

181

92,1 %

7,9 %

69,5 %

Commentaar:
165 kinderen van de gemeenschap op 181 ingeschreven slaagden met een percentage van 92,1%, met een gemiddelde score van 69,5%.

Deze knappe schoolresultaten zijn het resultaat van de inhaalsessies die, twee keer per week, op dinsdag en donderdag van 14u tot 15u, georganiseerd worden voor leerlingen die tijdens het schooljaar leerproblemen hadden.

De studie-ijver blijkt uit de prestaties van het einde van het schooljaar 2018-2019: Het slaagpercentage (227 leerlingen op 242) bedraagt 93%, tegenover 91,6% op het einde van het schooljaar 2017-2018.

Enkele georganiseerde buitenschoolse activiteiten

  1. De kinderen van het SOS Kinderdorp en van de gemeenschap die naar de SOS HG school gaan, namen deel aan een conferentie van het Centre Wallonie-Bruxelles over "GRAAG NAAR SCHOOL DANKZIJ LEZEN". De kinderen gaven boekbesprekingen en beantwoordden vragen van de deelnemers.
  2. De kinderen namen ook deel aan de cultuurdag met de andere scholen in de gemeenschap.
  3. Ze namen ook deel aan de ‘Nationale test van het einde van het basisonderwijs’, maar het is nog wachten op de resultaten.

Eerste schooldag 2019

De eerste schooldag was, zoals in heel de DRC, op maandag 2 september 2019 (foto's in bijlage).

Sommige kinderen uit de (externe) gemeenschap werden ingeschreven op basis van een toelatingstest. De leerkrachten waren eind augustus al aan het werk om de leerstof voor te bereiden, de inventaris van het lesmateriaal te maken en de klassen in orde te maken.

De voorbereidende vergaderingen werden gevolgd door de traditionele ontmoeting met de Ouderraad en het lokale bestuur, en het uitwerken van de budgetten.

Nieuw

De Congolese staat is een proces gestart voor het verlenen van geboorteakten, omdat veel kinderen er geen hebben. Het fenomeen van de "onzichtbare kinderen" is enorm in de DRC. Meestal moeten gezinnen naar de bevoegde overheid gaan. Het proces duurt maanden en is bovendien betalend, wat gezinnen allesbehalve aanmoedigt om de stap te zetten.

Nu heeft de Congolese staat basisscholen aangeduid (waaronder ook de school van het dorp) om deel te nemen aan dit geboorteakteprogramma in de provincie Kinshasa. Dankzij de financiering van de Wereldbank kan de Congolese regering het systeem van de burgerlijke stand moderniseren en efficiënt beantwoorden aan de behoeften en rechten van de bevolking op het vlak van burgeridentificatie en sociale bescherming.

Deze campagne is volledig gratis voor ouders en loopt van mei tot december 2019. Het doel is 2.400.000 minderjarigen van de kleuter- en basisschool te registreren in de burgerlijke stand in 2019 en 2020.

Kiwanis School Kinshasa
IBAN : BE17 7320 1623 4821
fiscaal attest voor
elke storting vanaf 40€
Contact: kiwanis.school@gmail.com

Kinshasa School Newsletters

Kinshasa School Newsletters

meer info, kijk de video

Kiwanis Belgium-Luxembourg

© 2019 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook