Belgium-Luxembourg

NL
Kiwanis
Kiwanis > Topmenu > In memoriam

In memoriam

Julien de Maertelaere
Erelid Kiwanis Gent Artevelde

Plots uit deze wereld weggerukt op 02/12/2018. Hij was 86 jaar oud.
Julien werd lid van Kiwanis Gent Artevelde op 01/09/1973 in de prille beginjaren van het bestaan van onze club. Hij was een verdienstelijk lid, een minzame man die de idealen van Kiwanis hoog in het vaandel droeg.

Lees verder 

Roger Declercq
KC Oostende Noordzee

Vaarwel Roger, goeie vaart!
Roger Declercq werd op 21 oktober 1923 geboren in Gistel en is zachtjes van ons heengegaan op 24 april 2018. Hij werd geboren in een boerenfamilie en wenste eigenlijk om veearts te worden. Tijdens de Twee Wereldoorlog was het niet evident om te overleven en uiteindelijk besliste Roger om in 1947 General Stores op te richten. General Stores was gespecialiseerd in het bevoorraden van schepen.. 

Lees verder 

Fernand Vits
Erelid Kiwanis Gent Artevelde

Op 05 juni 1979 werd Fernand opgenomen in de Kiwanisclub die altijd al zijn voorkeur had genoten. Hij voelde er zich thuis als in zijn eigen familie, en dat is ook de bedoeling als je aansluit bij een serviceclub.
Hij wilde zich in alle bescheidenheid ten dienste stellen van de doelen die door Kiwanis Gent Artevelde in het vaandel worden gedragen.
Bescheiden, zo was Fernand. Nochtans iemand met een uitgesproken mening die hij ook graag kenbaar maakte aan de clubleden.

Lees verder 

Paul Dusselier
Golden Kiwanis Roeselare
22/02/2018

Bij het heengaan van Paul verliest Kiwanis Roeselare een lid van het eerste uur, een verdienstelijk lid, een 'Golden' lid.

Gedurende 40 jaar zette hij zijn talenten belangloos in voor een betere leefgemeenschap.

Discreet en sociaal voelend als hij was, wist hij de noden van die gemeenschap te ontdekken en zocht hij de steun van zijn Kiwanisclub om die te helpen leningen.

Lees verder

Valère Van Houts
Senior lid Kiwanis Beyaert Dendermonde
° 22 juli 1935 - … 23 januari 2018

Niettegenstaande wij wisten dat de gezondheidstoestand van Valère niet goed was, sloeg de melding van zijn overlijden toch in als een bom. Hij was onze nestor en tevens nog actief charter member.
Valère was tot aan zijn ziekte ons clublid met het hoogste aanwezigheidspercentage. Zelden was hij afwezig op onze tweewekelijkse vergadering. Hoewel zijn fysieke toestand hem het voorbije jaar belette om nog langer deel te nemen aan onze bijeenkomsten wilde hij de voeling met de club niet kwijt en werd hij senior lid.

Lees verder

 

Jan Omez
Golden Kiwanis Club Roeselare
13 december 2013

Jan, slechts een paar jaar was je bij onze Golden Kiwanis, maar toch heb je er een onvergetelijke indruk nagelaten.
Het was vooral je optimisme, dat je zo kenmerkte.
Je intense levenslust – na een toch zware periode – werkte aanstekelijk. Ieder van ons, die met jou in contact kwam, vergat al vlug zijn eigen zorgen !
Op zakelijk gebied had je jezelf opgewerkt van boekhouder in de firma Lebon, tot zelfstandig accountant, met meerdere personeelsleden en een mooi cliënteel. Ook je AD Delhaize lag je nauw aan het hart.

Lees verder

 

Kiwanis Belgium-Luxembourg

© 2019 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook