Belgium-Luxembourg

NL
Kiwanis
Kiwanis > Kiwanis > Woord van de Gouverneur 11/2019

Woord van de Gouverneur 11/2019

Sluit u aan bij de besten !

In oktober heb ik jullie in mijn eerste bericht gevraagd om niet alleen goede Kiwaniers te zijn, maar om de beste Kiwaniers te zijn!

Sindsdien zijn we met veel enthousiasme het nieuwe Kiwanis jaar ingestapt. De eerste mooie resultaten werden ook door President van Kiwanis International, "onze" Daniel Vigneron, opgemerkt.

Tijdens de 'Growth Summit' van de Europese federatie heeft hij de nadrukkelijk aandacht besteed aan twee opmerkelijke resultaten :

  • sinds 1992 zijn slechts twee districten in de wereld erin geslaagd om elk jaar nieuwe clubs op te richten: Taiwan en District Belgium-Luxembourg!
  • vorig jaar hebben slechts twee Europese Districten hun ledenaantal zien toenemen: Districten Zwitserland-Liechtenstein, en District Belgium-Luxembourg!

Ik kan u verzekeren dat al de Belgsche en Luxemburgerse Kiwanis leden in de zaal erg trots waren. En terecht !

Ook dit jaar moeten wij hier opnieuw naar streven!

De toename van leden en het ontstaan van nieuwe clubs zorgen bovendien voor twee belangrijke objectieven voor onze beweging. Elk nieuw lid zorgt namelijk voor 800€ extra bijdragen en daarmee kunnen we behoeftige kinderen ondersteunen.

En elke nieuwe club:800€x15 leden = 12.000€!

De beste mannier om leden aan te werven en de bestaande leden te houden is -naast de ondersteuning van de vele sociale doelen- vooral voor veel plezier te zorgen op de clubvergaderingen en onze activiteiten.

Een club waar men met slepende voeten rondloopt heeft geen enkele toekomst. Maar een club waar de leden zich goed voelen, kan alles aan !

Geniet!!

En het mag gezegd worden ; we hebben een mooie waaier aan Lt Gouverneurs. Zeer jong en minder jong, met hemd en das of getatoueerd. Maar allemaal gemotiveerd en overtuigd om zijn/haar visie op de toekomst uit te voeren. Het is alleen door samenwerking dat wij onze doelstellingen zullen bereiken!

Iedereen aan de slag!

Marie-Jeanne Vandenberghe
Gouverneur District Belgium-Luxembourg
2019-2020

het programma

Het hele programma van dit jaar 2019-2020 met één klik

Kiwanis Belgium-Luxembourg

© 2020 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook