Belgium-Luxembourg

NL
Bandeau Golden
Kiwanis > Topmenu > Golden Club

Golden Club

Dit soort van Kiwanis Club is goed gekend in de VS, slechts vrij recent in onze District. De eerste Belgische Golden Kiwanis club (GKC) werd pas in 2009 gecharterd. Deze nieuwe vorm van club is bedoeld om mensen bijeen te brengen die nooit de gelegenheid hebben gehad ooit lid te zijn van een Kiwanis club, mogelijk door te talrijke beroeps of gezinsverplichtingen.

De Golden Clubs staan open voor dynamische, actieve 65plussers die hun vriendschap wensen te delen in de schoot van een Kiwanis Club.

Hun leden komen 1 maal per maand samen op het middaguur, wat het best ligt voor deze leeftijdsgroep ! De partners zijn welkom. Dit gezellig samenzijn gebeurt meestal onder vorm van een activiteit zoals een wandeling, een bezoek, een voordracht, … .

Ontdek de GKC “Pays de Herve Golden Club Euregio”
Hoe is deze club ontstaan ?

De Kiwanis Club Welkenraedt-3-F is ontstaan in 1979. Deze grote club is altijd zeer actief geweest en is het steeds. Na meerdere tientallen jaren van bestaan, hebben een aantal leden de club verlaten omdat ze geen 2 vergaderingen per maand meer wensten.

… zo ontstond een “CAK”: een “Club d’Anciens Kiwaniens”, deze bestaat nu nog. En op een dag hoorde August Corman over een GKC spreken. Hij vond dit concept juist gepast voor de gewoonten van de CAK en wenste opnieuw aan te sluiten bij de Kiwanis familie. Hij nam het initiatief om een GKC te stichten. Dit nam snel vorm en werd met succes bekroond. Er zijn nu 27 leden (waarvan slechts 5 oud Kiwaniërs), zij houden regelmatig interessante , dynamische vergaderingen … een mooi verhaal !

Heb je interesse, aarzel niet een bezoek te brengen aan de ”Pays de Herve Golden Club Euregio”. Hun enthousiasme zal U verassen.

Hubert Chantraine,
lid van een van de peterclubs die nauwgezet het ontstaan van deze GKC gevolgd heeft. 

Golden K-Clubs statuten

Art. XVII : GOLDEN KIWANIS CLUB (01/09)

XVII.1. Het lidmaatschap tot een “Golden Kiwanis club ...” is opengesteld voor personen die ouder zijn dan vijfenzestig (65) jaar en die voldoen aan de vereisten voor het Kiwanislidmaatschap.

XVII.2. Een «Golden KC» is onderworpen aan alle statuten en reglementen van K.I., KIEF en het district zoals de andere Kiwanis clubs, behoudens wat hierna bepaald wordt.

XVII.3. Een “Golden KC” in oprichting (7 leden) kan functioneren als een “satelliet club” van een bestaande Kiwanis club tot op het ogenblik van zijn organisatie (15 leden). (04/12)

XVII.4. Een “Golden KC” moet voor en na de organisatie geen eigen sociale actie voeren en/of gevoerd hebben. De “Golden KC” werkt mee aan de sociale of fundraising activiteiten van de peterclubs, divisie en district.

XVII.5. De twee sponsorende Kiwanis clubs zorgen voor de aankoop van de clubvlag en –bel van de “Golden KC” club.

XVII.6. De bijdrage van elk lid van een “Golden KC”, verschuldigd aan het district, wordt jaarlijks bepaald tijdens de eerste vergadering van de raad van bestuur van het district. Het bedraagt momenteel 22,50 € (tweëentwintig euro, vijftig eurocent), met inbegrip van de verzekeringspremies.

XVII.7. Elke “Golden KC” wordt opgenomen in de directory. (09/14)

XVII.8. Een “Golden KC” is vrijgesteld van de betaling van het bedrag van het inschrijvingsgeld voor deelname van de club in de kosten van het jaarlijks congres van het district.

XVII.9. De divisie, waarbij de “Golden KC” is aangesloten, mag aan deze geen divisiekosten aanrekenen. 

XVII.10. Een “Golden KC” moet niet aanwezig zijn op een districtcongres, divisievergadering of opleidingsvergadering.

Kiwanis

© 2022 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook