Belgium-Luxembourg

NL
Kiwanis
Kiwanis > Downloads > Verordening Gegevensbescherming

Verordening Gegevensbescherming

Klik op het beeld en vul het formulier asap in

Zoals u allen hebt kunnen vaststellen zijn wij momenteel geconfronteerd met de kwestie van het conformeren van gegevensbescherming aan het nieuwe europese reglement terzake, hetgeen nog veel inkt zal doen vloeien.

Zelfs wanneer dit reglement ten gronde ontworpen werd om privépersonen te beschermen tegen de handelswijze van grote economische en commerciële groeperingen, heeft de algemene formulering van de tekst tot gevolg gehad dat zelfs verenigingen genoodzaakt zijn passende maatregelen te nemen , zelfs indien deze maatregelen niet altijd zeer duidelijk zijn en overdreven lijken te zijn inachtgenomen de context.

Uit het oogpunt van helderheid en met de bedoeling conform te zijn, werd op niveau van ons district volgende procedure uitgewerkt :

  • Elk lid zal een formulier ontvangen dat moet ingevuld en ondertekend worden, waarin beschreven wordt welke informatie verzameld, bewaard, gebruikt en gearchiveerd wordt door Kiwanis evenals de manier waarop die gegevens verwerkt worden (zie bijlage)
  • Elk lid zal gevraagd worden dit formulier in te vullen en te ondertekenen om het vervolgens aan de secretaris van zijn club over te maken.
  • De clubsecretaris zal het document in origineel bewaren en zal een gescande versie van het getekende document bezorgen aan de verantwoordelijke van de database van het district, namelijk Chris DECORTE, email c@decorte.org
  • De leden die hun getekende fiche niet overgemaakt hebben uiterlijk 30/09/2018 zullen zowel in de papieren Directory als in de geïnformatiseerde database voorkomen met enkele vermelding van hun initialen, zonder verdere informatie.
  • Elk nieuw lid zal, uiterlijk op datum van zijn aansluiting , het ondertekende formulier in origineel aan zijn clubsecretaris moeten overmaken.

Noteer dat in de praktijk er niets wijzigt aan de verzameling, de verwerking, het gebruik en de archivering van de gegevens zoals in het verleden, vermits alles gedaan werd met de unieke bedoeling Kiwanis te laten functioneren overeenkomstig zijn statuten , en bijgevolg met het enkele doel de kinderen van de ganse wereld te helpen.

Aarzel niet wanneer u vragen of suggesties hebt, Nathalie Frisch mailadres frischnathalie@yourlaw.lute contacteren.

Josy Glatigny,
Gouverneur Belux 2017-2018

Kiwanis

© 2022 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook