Belgium-Luxembourg

NL
Bandeau expansion
Kiwanis > Expansie

Expansie

Een nieuw jaar, een nieuw team.

Une nouvelle année, une nouvelle équipe.

Nieuwe leden brengen een frisse wind in de club, nog meer nieuwe ideeën en projecten. Bestaande leden kunnen hun ervaring delen. Echter het succes wordt bepaald door het samen plezier hebben, samen werken aan projecten, samen leren en groeien ten behoeve van ons gezamenlijke goede doel: de kinderen. We gaan door in dezelfde lijn. Het versterken en verjongen van bestaande clubs, maar met behoud van de senioren expertise.Trots laat ik de leden van het expansie-team aan het woord.
Accueillir de nouveaux membres amène un vent frais dans le club, des idées novatrices et des projets originaux. Les membres actuels pouvant communiquer leurs connaissances. Le succès est également basé sur le plaisir partagé, travailler conjointement sur des projets, apprendre et se réaliser ensemble au service de notre mission sociale commune: les enfants. Nous nous inscrivons dans la continuité. Le renforcement et le rajeunissement des clubs existants mais sur base de l’expertise des seniors.

Fièrement je laisse la parole aux membres de mon équipe expansion.
Liesbeth Moormann, Voorzitter Expansie District België-Luxemburg 

Expansie   …..   het aanwerven van kandidaat-leden is van levensbelang voor onze organisatie.
Daarom zou elk clublid actief op zoek moeten gaan naar nieuwe leden.   Alleen als iedereen hiervoor een inspanning doet, kunnen wij de waarden en doelstellingen van ons Kiwanis ideaal realiseren en onze clubwerking in stand houden.  
Dus Kiwaniërs:  verleidt kandidaat-leden met boeiende vergaderingen en uitstekende projecten. Wedden dat we op die manier mensen warm maken om onze fantastische Kiwanis organisatie te komen versterken?

Jef Otte
Advies en ondersteuning regio 1

 

Nach meiner persönlichen Erfahrung, ist die Mitgliederzufriedenheit im eigenen Club, die beste Voraussetzung zurMitgliedergewinnung.

Der Zuwachs von neuen Mitglieder kann uns nur dann gelingen, wenn in uns brennt, was wir in andere entzünden wollen, indem wir andere berühren, bewegen, begeistern für die ethischen und humanistischen Ideale, die Kiwanis durch unsere mitgliedschaft weltweit verkörpert.

Jedes einzelne Mitglied, ist auch gleichzeitig ein Botschafter der Expansion.

Wir sind im Kiwanis nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.
Es liegt in unsere Hand.

Christian Bastin
Conseil & Soutien région 2

 

 «L’important n’est pas le nombre ou l’âge des membres que nous souhaitons recruter, mais leurs qualités. En effet, ne nous demandons pas ce que le Kiwanis peut apporter aux futurs membres, mais ce que chaque candidat potentiel peut apporter au Kiwanis.

Trop de départ sont dus à une incompréhension des buts du Kiwanis. Nous ne sommes pas là pour faire des affaires, ou du moins, pas que…

Nous nous réunissons pour essayer d’apporter une lueur d’espoir aux enfants défavorisés. »

Thierry Lenom
Conseil et soutien des clubs region 2

 

On ne peut s'empêcher de vieillir mais on peut s'empêcher de devenir vieux" (Marcel Proust)

Ayez des projets, ayez des amis! Rejoignez les "Golden Kiwanis Clubs" sous la devise "Serving the Children of theWorld"  et venez en aide aux enfants les plus défavorisés du monde!

Pour la région 2 du district Belgium-Luxembourg, pour entrer dans un GoldenKC ou pour créer un GoldenKC dans votre région, je peux vous aider:

Evrard Cabay
Golden Clubs Regio 2

 

Voor het overleven van elke organisatie is expansie een must . De laatste 20 jaar is het ledenaantal in Kiwanis Belux kwasi stabiel gebleven met een lichte daling en dit is zorgwekkend want “ service clubs” zijn niet “in” bij de jeugd .

In mijn divisie zie ik daarom een grote noodzaak om de normale uitvloei van oudere leden in te dammen door de oprichting van Golden clubs . We hebben er nu 1 maar er kan zeker een extra club bij in de regio Lokeren .

Een tweede prioriteit is de oprichting van Dames clubs waarbij we de discussie moeten aangaan of het nog wel van deze tijd is om strikt een scheiding tussen mannen – en vrouwenclubs te continueren.

Mijn ervaring is ook dat een goed werkende club zo rond  de 30 leden heeft . Dit aantal geeft wat ruimte bij verontschuldigingen en het inrichten van de commissies. Clubs met beduidend minder leden, bv 10, moeten nazien of een fusie niet beter zou zijn . De laatste jaren hebben we in Gent Artevelde veel nieuwe jonge leden, tussen 35 en 40, en dit komt vooral door mond aan mond reclame en het organiseren van evenementen die weerklank vinden in de pers of in de sociale media . Daarom is marketing van ons product Kiwanis zo belangrijk . Elk doel dat we steunen proberen we ruchtbaarheid aan te geven .

Boudewijn Van De Steene
Golden Clubs regio 1

 

 Expansie is de hoeksteen van continue vernieuwing zowel binnen als buiten een club en zorgt voor die nodige variatie aan prikkels die een groep steeds opnieuw stimuleert en doet verder floreren.

Door te blijven groeien op de drie niveau’s van onze clubs; Young Professionals, volwaardige en Goldens, groeien we onbewust ook mee met alle innovaties én blijven we zo voeling houden met alle geledingen in onze steeds sneller ontluikende maatschappij.

We moeten blijven investeren in de jeugd en hen jaar na jaar blijven sensibiliseren en hen aansteken wat voor moois wij realiseren met onze Kiwanisgroep.

De opmars van de gemengde clubs is een verrijking én een noodzaak voor onze groeiende instroom van vrouwen binnen Kiwanis en zal in de toekomst zorgen voor een nog betere uitstraling van Kiwanis naar de buitenwereld toe.

Tevens is het gelijkstellen van man en vrouw nog steeds één van de hot topics en hier kunnen wij alleen maar mee het voorbeeld stellen 😊

Bert Vangheluwe
Young Professionals Regio 1

 

 L’expansion est cruciale pour notre Kiwanis du futur.  Ce n’est pas une responsabilité d’un groupe d’initiés mais la responsabilité de tous les Kiwaniens individuellement et en club.  Cette expansion ne peut être un succès qu’après pérennisation des clubs existants et passe par une plus grande visibilité et communication des actions du Kiwanis auprès de nos communautés locales.  Que ce soit au travers de l’une ou l’autre formule de clubs, la communication de l’impact de nos actions auprès des enfants localement ou dans le monde suscitera l’intérêt et l’engagement de nouveaux Kiwaniens au sein de notre mouvement.

Hugues Glatigny
Young Professionals Région2

 

It's your time!

It's your time!

Join us!

Join us!

Klik op de foto om de brochure 'toekomstig lid' te downloaden.

Kiwanis Belgium-Luxembourg

© 2019 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook