Belgium-Luxembourg

NL
Kiwanis
Kiwanis > Kiwanis > Een jaar Gouverneur 09/2017

Een jaar Gouverneur 09/2017

Beste Kiwanian.

Als u dit voorwoord leest, mijn laatste in ons magazine, zit mijn gouverneursjaar er zo goed als op. Het leven gaat snel, zeker in zo’n hectisch jaar. Het eerste jaar met een vrouw als gouverneur. Maar … met enige fierheid durf ik te stellen, dat het een zeer geslaagd jaar geweest is. Ons district is er (wederom) op vooruitgegaan, in vele opzichten.

Op de eerste plaats is er de stijging van het aantal leden. Niet zo vanzelfsprekend als we naar de situatie in de ons omringende Europese districten kijken ,waar jammer genoeg soms een daling te noteren valt. Ons ledenbestand is dit jaar sterk gegroeid. Een aantal clubs telt meer leden maar vooral: er zijn zes nieuwe clubs gecharterd en nog zeer divers ook. Een damesclub in de divisie Vesdre-Hautes Fagnes, met clubnaam Kelmis Inspiration, een damesclub in de divisie Vlaams Brabant West, met clubnaam Hoeylaert Zoniënwoud, een damesclub in Vlaams Brabant Oost, met clubnaam Kortenberg. Daarnaast een Young Professional in divisie Antwerpen, met clubnaam Geel Juvenis. Verder een Golden mannenclub in divisie Oost Vlaanderen Center, met clubnaam Gent Golden Prinsenhof, een gemengde club in divisie Luik, met clubnaam Amay.

Dit is niet alles we hebben ook groei in onze Sponsered Kiwanis Nations, met een nieuwe club erbij in Czech Republic/Slovakia, het leden aantal stijgt er van 136 naar 152 en tenslotte in de Uk nog nieuwe club in oprichting.

Niet onbelangrijk om in dit kader te vermelden, zeker met het oog op de toekomst van onze Kiwanis organisatie, is de intense samenwerking met Young Professionals en met leden van de Jonge Economische Kamer. Dat heeft onder andere geresulteerd in twee Young Professional clubs in oprichting: in divisie Antwerpen nl Herentals en in divisie Deux Luxenbourg nl Luxemburg. Het vergt tijd en inspanning om vooral jongeren te overtuigen maar het is de moeite waard.

Ook met het oog op de toekomst hebben wij de afgelopen tijd nauwe contacten gelegd met Junior Chamber International, meer bepaald met JCI Belgie. De besprekingen verliepen veelbelovend.

Meer leden, meer clubs, dat alles is prima als wij maar niet uit het oog verliezen dat Kiwanis als hoofddoel heeft om alle kinderen van de wereld een gezonde, veilige en liefdevolle omgeving te bieden. En daar hebben wij allen het afgelopen jaar ons steentje aan bijgedragen.

Zo zijn wij bijzonder fier op de naar onze mening fantastisch geslaagde Kids Day. Vele, vele kiwanians hebben die dag ruim 1500 kinderen de dag van hun leven bezorgd met o.a. een zeer aangename, plezierige en ontspannende uitstap. Naast de drie traditionele locaties Pairi Daiza, Chevetogne en Waligator was Bokrijk als vierde locatie een topper.

Een ander schitterend project – ons paradepaardje – is de Kiwanispop. In bijna alle ziekenhuizen in België en Luxemburg hebben we een kiwanier die verantwoordelijk is voor de verspreiding en het goed gebruik van de pop. Daardoor kunnen er ieder jaar zo’n 15.000 poppen worden uitgedeeld. Daarnaast zorgt een goede samenwerking tussen clubs, divisies en bedrijven dat de voorbije twee jaar in totaal zo’n 125.000 euro is opgehaald om de kosten voor de aankoop van de poppen te dekken. Dat was voornamelijk te danken aan de verkoop van de vier meter hoge Kiwanispoppen aan bedrijven en instanties. Een voorbeeldproject!

Tenslotte wil ik nog een laatste project vermelden, omdat ook dit initiatief rechtstreeks ten goede komt aan kinderen en wel aan kinderen met een beperking. Het gaat natuurlijk om de Special Olympics, die dit jaar plaatsvonden in divisie Limburg Kempen te Lommel: 3.240 atleten schitterden er met hun prestaties op alle niveaus in vele disciplines. Gesteund door een groot aantal Kiwanis clubs, goed voor 2800 vrijwilligers, waarvan de oudste met een leeftijd van 86 jaar. Het kan natuurlijk alleen maar lukken, door de grote belangeloze inzet van vele leden en door de onmisbare steun van onze sponsoren.

Het zal dan ook niemand verbazen, dat mijn dank voor al die leden en sponsoren bijzonder groot is. Zonder hen kan een gouverneur nooit bereiken, wat het afgelopen jaar is gerealiseerd. En dat is vele malen meer dan hierboven vermeld: denk maar aan de talloze initiatieven op clubniveau die staan voor vele uren dienstbetoon en honderdduizenden euro’s.

Tijdens ons Congres te Genk kunnen we met fierheid, onze vernieuwde Kiwanisschop met internationale ambities voorstellen!

Tenslotte, het grote succes in ons Kiwanis jaar: het district Belgie Luxemburg zal geschiedenis schrijven met twee presidenten: KI PRESIDENT, Daniel Vigneron en KI-EF PRESIDENT, Chris Decorte

Ik dank u allen, voor uw aanwezigheid in Parijs, waardoor deze twee heren konden verkozen worden. Na de uitbundige reacties van de Belgen en de Luxemburgers, ben ik overtuigd, dat ons district hier terecht fier en trots op is.

Namens alle kinderen die ons meer dan ooit nodig hebben: merci, merci, merci.

Marie Paule Bollen,
Gouverneur

Kiwanis Belgium-Luxembourg

© 2019 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook