Diksmuide yzer v.z.w.

www.kiwanis.be
Kiwanis
Kiwanis > Sociale acties > 't Schoederkloptje

't Schoederkloptje

Wat is 't Schoederkloptje?

We zijn een welzijnsschakel en een vereniging waar armen het woord nemen.

We richten ons tot iedereen in Groot-Kortemark die met kansarmoede geconfronteerd wordt en daar bewust wil rond werken.

Waarom 't Schoederkloptje binnenstappen?

Een plaats waar je mensen vindt die heel wat meegemaakt hebben, die meelevend luisteren,raad geven, oplossingen helpen zoeken ....

't Is een plaats waar je samen deugd kunt hebben aan een openhartige babbel, aan begrip, waar je aan zelfvertrouwen wint ........

Een tegenslag kan veel veranderen.
Niet iedereen heeft evenveel kansen.
Niet iedereen heeft het even gemakkelijk om rond te komen.
Sterk staan om de deuken in het leven op te vangen is vaak zeer moeilijk.

Ontstaan en heden

't Schoederkloptje is ontstaan op vraag van mensen in armoede zelf. Een vrouw die bekend was met Welzijnsschakel 't Hope uit Roeselare, vroeg: "Waarom is er hier niet zo n groep, waar we elkaar kunnen ontmoeten?". In januari 2001 vergaderden we voor het eerst met Fino Tratsaert van Welzijnsschakels West-Vlaanderen en een tiental geïnteresseerden uit Zarren en Werken.

Op 25 april 2001 gingen we van start in de zaal De Kring te Zarren: mensen met en zonder armoede-ervaring samen. Het zou het handelsmerk worden van onze groep: geen onderscheid, een houding van respect, open en luisterbereid. Sindsdien houden wij maandelijks een gespreksavond.

In 2003 werden we een vzw en sloten aan bij het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. In juli 2004 gingen we voor het eerst samen met de kinderen, voor drie dagen op vakantie. Vanaf 1 oktober 2006, kwamen we bijeen in een gehuurd huis in de Stadenstraat 2 te Zarren. In oktober 2014 namen we onze intrek in een eigen huis in de Molenstraat 10 te Zarren, waar we nog steeds gevestigd zijn.

Met een groep vrijwilligers bouwen we de organisatie verder uit en werken we aan een beleid tegen sociale uitsluiting, verbetering van de leefsituatie, vertrouwen, kansen en ontspanning voor mensen met armoede-ervaring.

't Schoederkloptje werkt ook thema's uit binnen de organisatie en in samenwerking met andere organisaties.

Iedere maand is er een gespreksavond waar iedereen zijn verhaal kwijt kan en waar we thema s aankaarten.

We vergeten ook de maandelijkse maaltijd niet. Het is een moment van ontmoeting en ontspanning.

Twee keer per maand worden computerlessen georganiseerd en één keer per maand is er ook een hobbyclubje aan het werk.

Via huisbezoeken komen vrijwilligers in contact met mensen in armoede. We leren elkaar kennen en waarderen.

Vier keer per jaar organiseren we een uitstap.

Elk jaar gaan wij met volwassenen en kinderen voor drie dagen op vakantie.

 

https://www.tschoederkloptje.be/

Kiwanis

© 2023 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis - Diksmuide yzer v.z.w. Kiwanis volgen:

FacebookTwitterYoutube