Belgium-Luxembourg

NL
De witte raven
Kiwanis > Projecten > DE WITTE RAVEN

DE WITTE RAVEN

Kiwanis Sint Niklaas Waasland en kinderarmoede

Naar aanleiding van de 40e verjaardag van hun club, concentreerden de leden van KC Sint Niklaas Waasland voor een periode van minstens 3 jaar de sociale acties op het probleem van kinderarmoede in het Waasland.

13% van de Vlaamse kinderen (ongeveer 160.000 kinderen) leeft in een gezin meteen inkomen onder de Vlaamse regionale armoederisicodrempel.  Een groot deel van hen wordt niet bereikt door de bestaande maatschappelijke diensten en voorzieningen (mutualiteiten, CAW, …)!

Die armoedesituatie resulteert voor het betrokken kind in o.a.:

  • te weinig en vaak slechte voeding
  • gezondheidsproblemen
  • ontoereikende tot onbestaande ontwikkelingsmogelijkheden op bijna alle vlakken (gevoelswereld, intellect, creativiteit, muzikaliteit, …).

De gevolgen:

  • affectieve stoornissen
  • marginalisatie op de arbeidsmarkt
  • verhoogd risico op criminaliteit
  • uitsluiting uit het verenigingsleven, het culturele leven, …

In het Waasland gaat het om een 3000 kinderen!

Dat kan en mag toch niet zijn !

Daarom wil KC Sint Niklaas Waasland er iets aan doen via het Witte Raven project®.

Meer info op: Meer info www.kinderarmoede.be

Kiwanis

© 2020 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook