Belgium-Luxembourg

NL
Kiwanis
Kiwanis > Kiwanis > Woord van de Gouverneur 2020 03 15

Woord van de Gouverneur 2020 03 15

Beste Kiwanisvrienden,

In het kader van de maatregelen genomen door onze regeringen, die ertoe strekken de verspreiding van het coronavirus in te perken, vraag ik u uitdrukkelijk deze volledig na te leven.
Er is nu geen tijd meer voor getalm of oeverloze discussies, we moeten ons staande houden met één enkel doel: de overwinning op het covid-19.

Als verantwoordelijke volwassenen moeten we ons plooien naar de adviezen/richtlijnen van de federale, regionale of lokale autoriteiten.

Het is een harde noot om kraken: al onze acties ten gunste van kinderen, onze fundraising om hen een degelijke toekomst te verzekeren, worden geschrapt door dit isolement.
Niemand is er blij mee: geen resto’s meer, geen bioscoop meer, geen gezellige avonden meer onder Kiwaniërs en vooral: geen bezoeken meer aan onze ouderen in het verzorgingstehuis, geen geknuffel meer met onze kleine gabbers.
Het zal pijn doen maar onvergelijkbaar minder dan wanneer we onherstelbare verliezen zouden zien rondom ons.

Laat ons de kiezen op elkaar zetten, de rug rechten, laat ons geen paniek zaaien en laat ons tenslotte niet bijkomend de geruchtenmolen op sociale media versterken door onnodige en overvloedige mails.
Best is om informatie in te winnen bij betrouwbare bronnen zoals die van de overheid of die van de medische wereld (bvb. infocoronavirus.be, gouvernement.lu/lb.html)

Onze gezondheidszorg is performant, onze zorgverleners zijn formidabel. Zelf heb ik dit kortgeleden kunnen ervaren. We kunnen vertrouwen hebben. Niettemin moeten we onze sociale en economische organisatie toelaten optimaal te functioneren en dat kunnen we alleen door de noodhulplijnen niet te overstelpen, door de warenhuisrekken niet te plunderen, door geen nutteloos risico te nemen maar integendeel door burgerzin en solidariteit aan de dag te leggen.

Als Kiwaniër hebben wij in deze oefening een belangrijke rol te vervullen, nl. die van het voorbeeldgedrag.

In een latere fase, wanneer de storm overgewaaid is, zullen we voor andere uitdagingen staan, nl. hoe die clubs te helpen/ondersteunen die niet de nodige fondsen verworven hebben van hun sociale acties, hoe ervoor zorgen dat de uit noodzaak ontstane goede hygiënische gewoontes duurzaam blijven in onze onderwijsinstellingen. Aan kinderen vertellen dat ze hun handen met water en zeep moeten wassen, is immers heel mooi wanneer er geen zeep voorhanden is of de waterkraan defect is, enz.
Laten we van deze bedenktijd, die ons opgelegd is, gebruik maken om sporen, oplossingen en projecten te vinden.

Ik reken op U.

Marie-Jeanne Vandenberghe
Gouverneur Belux 2019-2020

Kiwanis

© 2020 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook