Belgium-Luxembourg

NL
Team 2019-2020
Kiwanis > Commissies > Communicatie

Communicatie

Communicate, communicate, communicate… differently

Dit kiwanisjaar 2019-2020 zal onze wijze van communiceren sterk veranderen

  • Met onze leden (interne communicatie tussen kiwaniërs) om hen continu actueel te informeren
  • Met de buitenwereld 

Met de bedoeling ons te laten kennen en zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren voor de zaak die wij verdedigen.

Communicatie tussen kiwaniërs maar ook naar de buitenwereld.

De wereld en onze leden zijn veranderd. Wij moeten een toekomstbeeld hebben..

In  2020 zijn er 2 magazines voorzien (1 in maart en 1 in september).

Wat is de bedoeling ervan en hoe deze realiseren ?

Het magazine van Maart heeft enerzijds tot doel duidelijk te maken wat wij verwezenlijken en anderzijds de grote events, die zich in het jaar 2020 tot aan het congres van Doornik zullen afspelen, kenbaar te maken.

Het magazine van September wil een communicatiemiddel zijn naar de Kiwaniërs maar ook naar de buitenwereld. Het zal meer doelgericht zijn, meer gestructureerd en enkel de sociale acties die meer dan 500 deelnemers tellen, zullen in het magazine hernomen worden.

In beide gevallen zal het sleutelwoord « TO THE POINT » zijn, met foto’s van hoge kwaliteit (minstens 1Mo) en weinig tekst. Lezers lezen geen romans wanneer ze een magazine in de hand nemen : een foto trekt de aandacht.

Indien het tekstgedeelte lang is...moet het werkelijk zeer interessant zijn voor men er bij stilstaat. In ieder geval bent u het die de pen ter hand heeft en wij zullen die respecteren.

Aan info zal het de kiwaniërs evenwel niet ontbreken, wij zullen voornamelijk communiceren via

  • Newsletters
  • De website van het district (Kiwanis.be)

Newsletters

Wij zullen frekwent  en voornamelijk via digitale newsletters communiceren.
Deze newsletters zullen niet zo lang zijn. Concreet: er zal een titel, een foto met een korte begeleidende tekst zijn en een “lees verder” die naar de website zal doorverwijzen.

De website en zijn tools.

De huidige website moet evolueren en gebruikmaken van actuele middelen maar ook “up to date” zijn. Wij werken eraan maar hebben ook u nodig…

Samen zal het lukken

Dank bij voorbaat..

U stelt zich vragen…

De website kiwanis.be zal u het antwoord geven of aangeven hoe de persoon te contacteren die u zal verder helpen.

Meer info

Wilt u uw ideeën over communicatie delen? Neem contact met ons op!


Kiwanis

© 2020 Kiwanis Belgium-Luxembourg
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook