Serving the Children of the WorldTM
www.kiwanis.be
 
 

Chris Decorte

Beste Kiwanis vriendinnen en Kiwanis vrienden,

Het Kiwanisjaar 2012-2013 is een 3-tal maand ver, en de overdracht gebeurde precies gisteren. Talrijk zijn de contacten die ik gehad heb met jullie Lt Gouverneurs, de vele divisievergaderingen waaraan ik heb deelgenomen, de verjaardagen welke we samen gevierd hebben. Ontelbaar zijn de kiwanigrams die ik gelezen heb, en overal en altijd valt mij de uitstekende sfeer van vriendschap en dienstbaarheid op. Naast de vele vrienden die ik al ken, omdat ze een of andere functie uitoefenen heb ik heel wat “gewone” leden ontmoet, maar wat mij betreft moet ik spreken van “buitengewone” leden. Iedereen voelt zich betrokken met de toekomst en de groei van ons district. Op diverse plaatsen kreeg ik goede ideeën, welke we nu in de diverse werkgroepen zullen proberen uit te werken. Het is belangrijk te bouwen aan de verjonging en de uitbouw van onze organisatie, willen we in 2018 of 2023 blijven doen waar we voor staan: “Serving the Children of the World”.

De eerste cijfers met betrekking op het ledenaantal welke ik deze week mocht ontvangen stemmen mij hoopvol. De cijfers zijn lichtjes positief, en dit in beide regio’s van ons district. Hopelijk blijft dit zo, en sluiten we eindelijk de fameuze achterdeur. Ook krijg ik positief nieuws van onze growth commissie er komen nieuwe kernen met jonge mensen, en hopelijk dit jaar nog een 2-tal nieuwe clubs. De voorbereidingen voor de viering van “25 jaar dames in Kiwanis” is volop bezig, waarvoor hartelijk dank aan Patricia Nijs, en er waren positieve reacties op het vernieuwde magazine, waarvoor dank aan Ann Van Severen. We zijn klaar om een prachtig 2e kwartaal aan te vatten. Eerst de 2e raad van bestuur te Brugge, waar iedereen uiteraard welkom is, dan de viering van de eerste club in Europa rond 15 maart te Wenen, en enkele weken later het 50 jarig bestaan van de eerste club in ons district nl. Brussel no 1 (de 3e club in Europa).

Laat ons vooral verder werken aan de sfeer van vriendschap in de clubs. Vele clubs werven nieuwe leden aan. Een club werkt eens zo goed wanneer ze de basisprincipes van Kiwanis respecteert: vriendschap en dienstbaarheid ten gunste van de kinderen, en waarom niet dit jaar een IETJE meer

Let’s Give a little more … FOR THE CHILDREN !!

 

Christiaan Decorte
Governor Kiwanis District Belgium-Luxembourg
2012-2013

 

Zoeken in website