Serving the Children of the WorldTM
www.kiwanis.be
 
 

The Eliminate project

Kiwanis International staat wederom klaar om geschiedenis te schrijven, om de wereld te veranderen voor miljoenen vrouwen en kinderen.   

Onze wereldwijde campagne voor kinderen heet het Eliminatieproject: Kiwanis elimineert tetanus bij moeders en pasgeborenen (MNT). Ons doel is het leven van miljoenen moeders en pasgeborenen te redden. Kiwanis zal, in partnerschap met UNICEF, MNT helpen elimineren. Kiwanis en UNICEF gaan de wereld opnieuw verbeteren, hand in hand.

Wij werden allemaal ooit ingeënt tegen tetanus. Ieder jaar sterven er duizenden moeders en zuigelingen nodeloos aan tetanus. Deze afschuwelijke, maar gemakkelijk te voorkomen ziekte eist elke negen minuten het leven van één baby.  De armste, meest noodlijdende vrouwen en kinderen op de wereld zijn er de dupe van.  Maar deze ziekte kan worden uitgebannen.

De voornaamste oorzaken van overlijden door tetanus bij moeders en pasgeborenen zijn goed gekend:

-geen of slechts beperkte toegang tot vaccinatie en prenatale zorg;
-slechte hygiënische omstandigheden tijdens bevallingen en
-onjuiste omgang met de navelstreng.

Voor mensen die de ziekte eenmaal hebben kan het sterfterisico oplopen tot 100 procent in regio’s met een slechte gezondheidszorg. De ziekte veroorzaakt een ondraaglijke pijn.  Pasgeboren baby’s lijden aan steeds terugkerende pijnlijke stuiptrekkingen en zijn extreem gevoelig voor licht en aanraking.

MNT is al in 20 landen uitgebannen. Er zijn meer aandacht en meer middelen nodig om het doel te bereiken: MNT elimineren in landen waar tetanus een probleem voor de volksgezondheid vormt.  Kiwanis zal meehelpen om het laatste zetje te geven dat nodig is om MNT uit te bannen in de 38 landen waar de ziekte nog steeds een bedreiging vormt.  Tetanus bij moeders en pasgeborenen kan gemakkelijk worden voorkomen door een serie van drie vaccinaties aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd. De kosten hiervan bedragen ongeveer 1,50€.  Een vrouw die op de juiste wijze met het tetanusvaccin is ingeënt, is het grootste deel van haar vruchtbare jaren immuun en geeft deze immuniteit door aan haar toekomstige kinderen.  Kinderen van moeders die zijn ingeënt, zijn de eerste twee maanden van hun leven beschermd tegen de ziekte.

Er zijn talrijke redenen waarom Kiwanis International gekozen heeft om zich te concentreren op dit project.  Kiwanis en UNICEF hebben samen  een veelomvattend campagneplan voor fondsenwerving over een periode van 4 jaren opgesteld.  In 2015 willen we minimaal 110 miljoen dollar hebben ingezameld.  De resultaten zijn meetbaar.

Het begin van de fondsenwervingscampagne van het Eliminatieproject werd dit jaar ingeluid op de 96ste  jaarlijkse conventie van Kiwanis International in Genève.  Op de Kiwanis International-conventie van 2015 zullen we onze successen vieren, samen met de 100ste  verjaardag van Kiwanis International

            De redenen om samen met Unicef deze campagne te voeren zijn  vanzelfsprekend: Unicef beschikt over de nodige medische en logistieke expertise, Unicef is actief in alle wereldlanden en heeft een positief imago.  Overal zal de binding Kiwanis-Unicef zichtbaar zijn.

Wat verwachten wij van de clubs?

- Vertel iedereen over MNT en de verwoesting die de ziekte aanricht bij vrouwen en kinderen en hoe de ziekte op eenvoudige wijze kan vermeden worden.  Zeg niet: wij storten 100€ maar zeg: wij redden 70 leven.
- Gebruik hulpmiddelen, zoals kernboodschappen, brochures en video’s, die beschikbaar zijn op www.TheEliminateProject.org
- Neem de fondsenwerving voor het Eliminate-project op in uw planning voor de jaren 2011-2015.
- Wij ,Kiwaniers, maken deel uit van een grote wereldfamilie.  Dit maakt onze organisatie bijzonder sterk?  De fondsen die onze clubs jaarlijks verzamelen zijn zeer belangrijk.  Wanneer wij de noden van de ontwikkelingslanden vergelijken met deze van onze westelijke maatschappijen, moeten wij vaststellen dat het verschil bijzonder groot is.  Het zou daarom goed zijn moesten wij een deel van onze sociale budgetten aan projecten in deze landen besteden.  Deze kans hebben wij nu.  Daarom vragen wij aan alle clubs om 10% of meer van hun sociaal budget te besteden aan ELIMINATE
- U mag natuurlijk een sociale activiteit organiseren ten voordele van Eliminate
- Er zijn verschillende dankbetuigingen voorzien onder de vorm van Awards.  KI heeft beslist om personen of clubs die een gift van 900€ of meer doen een ereteken te geven: Fellowship George Hixson of Walter Zeller.

Er zijn verschillende mogelijkheden om  privé giften te doen

-Doe een persoonlijke gift
-Spreek over Eliminate met uw vrienden.
-Zorg voor giften ter gelegenheid van familiale of professionele evenementen.
-Ga op zoek naar grote potentiële schenkers in uw omgeving.

Voor België

Kiwanis International Foundation: BE62449566003161 - BIC KREDBEBB met vermelding van “Eliminate + Naam van de club, privépersoon of bedrijf)

Indien de donateur een fiscaal attest wenst voor zijn bijdragen dan dient de storting te gebeuren op het rekeningnummer van Unicef België - B31 0000 0000 5555 - met vermelding van “Kiwanis Eliminate 3761”. Voor elke storting van minstens 40 euro wodrt er een fiscaal attest afgeleverd.

Voor het Groot Hertogdom Luxemburg

Fondation Kiwanis Lux: LU58 0023 1479 8582 4800

Voor de hele duur van het project is de structuur van onze organisatie de volgende.

De verantwoordelijke leden voor ons district zijn:

-Member executive leadership team Eliminate Campaign as Vice Chairman - Europe: Filip Delanote
-Coördinator Europa 3: Martin Poesen 
  - Districtcoördinator: Guido De Bie 
-Coördinator Regio 1 :Filip Gilias
-Coördinator Regio 2 : Hubert Chantraine
-Voor G-H Luxemburg: Jos Scholtes
-Alle leden Kiwanis Belgium Fund & Fondation Luxembourg.

 U vindt de ledenlijst van de Fund in de Directory.  De Fund heeft één lid in elke divisie.  Nodig hem uit op uw divisie en clubvergadering.                  

Door de keuze te maken om hen te helpen, geven we een duidelijk signaal:

-Om die vrouwen is het te doen.
-Ze verdienen het om gezonde baby’s te krijgen.
-En hun baby’s verdienen de kans om uit te groeien tot volwaardige volwassenen.

Dat betekent dat de bijdrage van elke Kiwaniër belangrijk is.  Dit is uw kans – laat uw hart spreken, wordt geraakt door die moeders en kinderen. 

Neem deel aan ons meest ambitieuze project tot dusver.  Samen kunnen we bereiken wat een enkeling niet kan. Samen zullen we MNT de wereld uit helpen en zullen wij onze leuze dienen :“ Serving the children of the world”...

Zoeken in website