Serving the Children of the WorldTM
www.kiwanis.be
 
 

Luxembourg Fondation

De stichting Kiwanis Luxemburg (Fondation Kiwanis Luxembourg :FKL) is een instelling van algemeen belang, opgericht in 1991,een initiatief van verschillende Luxemburgse Kiwanisclubs, voor schenkingen die dankzij het fiscaal statuut van de stichting fiscaal aftrekbaar zijn voor de schenker.

Haar inkomsten komen van  schenkingen in het kader van de jaarlijkse campagne Télévie (98% van haar inkomsten ), schenkingen verwant met Télévie ( zoals als herinnering aan een overleden persoon),  opbrengsten van evenementen van één of meerdere Luxemburgse kiwanisclubs in  samenwerking met andere serviceclubs en schenkingen in de plaats van bloemen of geschenken  ter gelegenheid van privéfeesten  van Kiwaniërs.  Het totaal aan opbrengsten varieert  van jaar tot jaar  en is van de orde van grootte van € 1,250 miljoen per jaar.  Het totaal aan opbrengsten  van de negen  campagnes Télévie, waarvan de FKL  één van de partners is, overschrijdt 10 miljoen euro.

De FKL is niet alleen een instrument voor de inzameling van fondsen op het nationale territorium, maar ze zorgt ook voor een vriendschapsband en samenhang tussen de acht Luxemburgse kiwanisclubs  en  voor de bekendheid van de kiwanisbeweging in Luxemburg  dankzij de persomslag van  Télévie.

De FKL vervult haar opdracht zonder enige aftrek voor administratieve of andere onkosten.  Zodoende kunnen de ontvangen schenkingen integraal overgemaakt worden  aan de aangeduide  begunstigden.   Bewust van haar verantwoordelijkheid als uitschrijver van meer dan   6.000 kwitanties per jaar,   waakt de FKL  erover dat de wetten en reglementen en de statuten, welke o.a. geografische beperkingen oplegt, strikt worden nagekomen.  Als bovenstructuur van de acht Luxemburgse clubs heeft ze van iedere club twee leden in haar raad van bestuur. De  FKL is een Luxemburgse entiteit  en moet uit respect voor de  letter en de geest van de wet iedere niet Luxemburgse inmenging verhinderen en vermijden dat een feitelijke zetel of een beslissingscentrum zich buiten de Luxemburgse grenzen bevindt.   

De  enorme fondsenwerving  in een klein land  geeft  aan welke belangrijke rol  de FKL speelt in het verenigingsleven van het land.  Deze plaats behouden is de grootste uitdaging voor de volgende jaren.

Edy Schmit

Voorzitter van de stichting Kiwanis Luxemburg. 

Fondation Kiwanis Luxembourg
Dexia-Bil à Luxembourg
- LU58 0023 1479 8582 4800 - BILLULL 
Postcheque -
LU88 1111 1970 0090 0000 - CCPLLULL 

Zoeken in website