Serving the Children of the WorldTM
www.kiwanis.be
 
 

Belgium Fund

Het KBF is het belangrijkste orgaan van het district  voor de realisatie van sociale doelen en de daaruit voortvloeiende acties.  

De Minister van Financiën hernieuwde  onlangs de toelating aan het KBF tot het uitreiken van attesten ten gunste van schenkers die de politiek van hulp aan minderbedeelden  mee ondersteunen .  Deze toelating is geldig voor de periode 2010-2012.

Het is nu het moment voor de Fund om zijn rol binnen en met de goedkeuring van het District Belgium Luxembourg  uit te leggen en te herdefiniëren.

Het is ook raadzaam om de modaliteiten en beperkingen  van de tussenkomst strikt te respecteren  en zo  aan de eisen van de ministeriële toelating te voldoen. 

U weet alvast dat de Raad van Bestuur van de Fund  is samengesteld  uit afgevaardigden van alle divisies van het district. .

Aard van de tussenkomst

De toestemming voor het uitreiken van fiscale attesten  steunt op het gegeven dat de tussenkomst  van KBF ten gunste van minderbedeelden uitsluitend in België geldt.  Dit territoriaal  alleenrecht  betreft enkel de begunstigden. 

Bovendien  werd er beslist dat de Fund haar actieve bijdrage zou leveren bij de promotie  van de sociale acties  die door  het district  erkend en gesteund worden.

Erkende acties :  

  • Enfants à la mer- Bloso Kampen
  • Kerstmis in de buurt
  • Kiwanispop
  • Zwaarverbranden
  • Steunacties en fondsenwerving van één of meerdere clubs, aanvaard door de RvB van de Fund en van het District . 

Modalitéiten van de tussenkomst

Minderbedeelden, behoeftige kinderen  in België

De Fund verzekert de fondsenwerving , het uitreiken van attesten.  Ze beheert dit alles en beslist over de tussenkomsten. De praktische modaliteiten moeten beantwoorden aan alle criteria van de toekenning.

O.a. aan volgende principes  :

-          De schenkingen vanaf  40 € moeten door fysieke personen gebeuren.
-          De schenkingen kunnen alleen door storting op de rekening van de KBF.

U kan vanaf heden schenkingen doen op naam van :

Kiwanis Belgium Fund vzw
Jetse Steenweg 479 bus 02
1090 Jette

IBAN     : BE53 3101 1781 2953 Jean-Claude Schmitz              

Zoeken in website