Serving the Children of the WorldTM
www.kiwanis.be
 
 

Nieuws

Internationaal congres 2011-2012 in New Orleans
14-07-2012

De Conventie van New-Orleans 2012. Wat is belangrijk voor ons District ?

1. De feest voor Eliminate (stoet en workshops)
2. De feest voor de dames (25e verjaardag van hun aanwezighied in Kiwanis)
3. Tom DeJulio, Günther Gasser en John Button gekozen

De afgevaardigden op de Conventie van 2012 in New Orleans hebben Tom DeJulio, Gunter Gasser en John Button verkozen tot kaderleden in het bestuur van Kiwanis International voor 2012-2013.

DeJulio, lid van de Kiwanis-club van Fordham in de Bronx in New York (VS), werd tot president verkozen. Hij was lid van Key Club en Circle K, is Kiwanis-lid sinds 1973 en was een gewaardeerd clubpresident, luitenant-gouverneur en gouverneur in het district New York, voor hij in 2005 lid werd van het bestuur van Kiwanis International.

Gasser, die werd verkozen tot president-elect voor het jaar 2012-2013, is lid van de Kiwanis-club van Spittal an der Drau in Oostenrijk.

Vicepresident John R. Button is lid van de Kiwanis-club van het Canadese Ridgetown, Ontario.

Bestuurslid namens de regio Europa: Óskar Guðjónsson, Kopavogur-Eldey, IJsland, is gekozen voor een termijn van drie jaar tijdens de conventie 2012 van de Kiwanis International-Europese Federatie.

4. Clubstatuten aangepast: Uitslag amendementen

Er werden 14 amendementen op de statuten van Kiwanis International goedgekeurd door de afgevaardigden van de Kiwanis-clubs.

Hier ziet u in het kort de uitslagen van de stemmingen in het huis van afgevaardigden:.

Goedgekeurd

Nr. 1. Wijzigen van de minimumleeftijd voor leden van “18” in “volwassen”.
Nr. 2. De bepaling dat een lid goed bekend moet staan bij zijn/haar club om in aanmerking te komen voor de rechten en voordelen van het clublidmaatschap.
Nr. 3. Clubs toestaan om reguliere vergaderingen één keer per maand te houden.
Nr. 4. Uitbreiden van het aantal lidmaatschapscategorieën die een club mag hanteren. Een club mag zelf beslissen en vastleggen welke categorieën voor het lidmaatschap het best aansluiten bij de behoeften van potentiële leden in zijn eigen gemeenschap.
Nr. 5. Verduidelijken van de bepalingen over de rol en het doel van de districten.
Nr. 6. Vaststellen van minimumnormen waaraan districten moeten voldoen op het gebied van bestuur en financiële verslaglegging.
Nr. 7. Vaststellen van minimumnormen waaraan federaties moeten voldoen op het gebied van bestuur en financiële verslaglegging.
Nr. 8. Afzonderlijke bepalingen over reguliere/bijzondere vergaderingen van het bestuur van K.I.
Nr. 9. Op één lijn brengen van de verplichtingen op het level van financiële verslaglegging aan K.I.
Nr. 10. Opnemen van de vicepresident in het uitvoerend comité van het K.I.-bestuur.
Nr. 11. De bepaling dat een club onderzoek kan doen naar gedrag dat niet passend is voor een lid van de Kiwanisfamilie en disciplinaire maatregelen tegen hem/haar kan nemen.
Nr. 12. Duidelijkheid verschaffen over de discipline van kaderleden van Kiwanis International.
Nr. 14. Verlenging van de opschorting van getrapte contributie.
Nr. 17. Vaststellen van het minimumaantal leden voor het oprichten van een nieuwe club.

Verworpen

Nr. 15. Een nieuwe Kiwanis-doelstelling toevoegen.
Nr. 16. Oprichten van een nieuwe vaste commissie van oud-bestuursleden van K.I.

Doorverwezen naar commissie

Nr. 13. Verhogen van de ledencontributie.

U kunt de volledige uitslag van de stemmingen over de amendementen lezen op www.KiwanisOne.org/amendments

5. Hoogtepunten van de Conventie van New-Orléans(EN):

http://www.youtube.com/watch?v=dMCEsteyV0c&feature=youtu.be


Overige nieuwsberichten
Kiwanismagazine 136 On_Line
Young Professionals
Nieuwe website
Kinshasa School Newsletter 12
Kiwanismagazine 135 On_Line
KIEF News
Congres 2015
Kiwanismagazine 134 On_Line
100 Years Kiwanis
100 Jaar Kiwanis
 
Volgende >   Laatste >>
Zoeken in website